HR Marketing

Byla jednou jedna společnost, které až tolik nezáleželo na tom, jak je vnímána navenek a také podmínky pro zaměstnance byly docela tristní. To vše provázela velká fluktuace a postupně čím dál větší neschopnost společnosti dodržovat své závazky. Špatná pověst firmy se šířila. Až do doby, kdy nastoupil do firmy nový manažer a začal dělat změny k lepšímu. Postupně se začalo firmě dařit získávat lepší zakázky, ale neměla dostatek zaměstnanců, kteří by je zpracovali. Manažer se spojil i s místním Úřadem práce, aby zjistil, proč se nábor nedaří. Pozval úředníky, aby si firmu prohlédli a mohli tak doporučovat práci vhodným lidem. Úředníci byli příjemně překvapeni a jedna úřednice manažerovi řekla: "Je to pro mne velké překvapení. Už nebudu lidi strašit tím, že pokud si rychle nenajdou práci, pošlu je k vám."

Toto je reálný příběh jednoho z našich klientů. Víme, jak je důležité působení firmy nejen ve vztahu k potenciálním uchazečům, tak i směrem ke stávajícím zaměstnancům a máme s tím dlouholeté zkušenosti.

Jak postupujeme:

  • provedeme průzkum ve vaší společnosti
  • společně vymezíme cíle HR marketingu
  • identifikujeme cílové skupiny
  • vybereme vhodné nástroje
  • určíme pravidla interního a externího HR marketingu
  • nastavíme zásady pro kontinuální zlepšování výsledků
  Dobrá pověst se buduje pomalu, ale tu špatnou můžete získat velmi rychle.

Naši klienti