Team building

Ne každý zaměstnanec je rozený týmový hráč. Někdo má pro týmovou práci předpoklady, jiný se musí jejím pravidlům dlouho a systematicky učit. Zkušenosti z naší praxe napovídají, že čím větší specialista, tím jsou zpravidla menší schopnosti a dovednosti pro týmovou spolupráci.

Dobrý team buiding má za úkol probudit i v těchto lidech týmového ducha, namotivovat je ke spolupráci s jejich kolegy.
Nejčastěji se tímto programem řeší následující situace:


  • sestavení a seznámení nového týmu
  • zvýšení motivace týmu po zátěžovém období
  • motivaci týmu při zavádění změny
  • předávání odborných zkušeností juniorským kolegům
  • posílení týmových hodnot v životě členů týmu
  • přechod z manažerského na týmové řízení apod.
Metody, které se v programu teambuildingu používají, splňují zásadu praktičnosti a vlastního prožitku. Jsou realizovány formou outdooru, indooru, workshopu, tématických her nebo týmového koučování.

  Právě specialisté a odborníci, kteří jsou pro firmu nejcennější, cítí zpravidla největší nechuť k týmové spolupráci.

Naši klienti