Individuální koučink

Potřebujete na svém profesním rozvoji intenzívně zpracovat? Patříte mezi odborníky, na jejichž výkonu závisí úspěch projektu nebo dokonce celé firmy? Hledáte cestu k cíli či řešení k vytýčeným plánům? Pro tyto situace je jako nejefektivnější způsob vzdělávání individuální koučink, který u nás probíhá formou BP Coaching ©.

Od běžného koučinku se liší svým výrazným zaměřením na cíl a efektivitu, preferováním metod pro podnikatelské prostředí a důrazem na rozvoj vnitřní zodpovědnosti.
Produktem BP Coaching © je kromě dosažení cíle i zvýšená motivace ve formě poznání, pochopení, nových dovedností a vnitřní podvědomé zainteresovanosti.

Koučové, pracující metodou BP Coaching © mají odkoučovány stovky až tisíce hodin a sami procházejí průběžnou zpětnou vazbou ze strany svých kolegů. Jednotlivá sezení trvají hodinu až hodinu a půl a jejich četnost se odvíjí od řešené záležitosti i vstupní úrovně koučované osoby.

  Vyzkoušejte si úvodní hodinu metodou BP coaching ©, máte-li odvahu nazvat věci pravým jménem.
 

Naši klienti