Moderní trendy a priority v HR

Moderní trendy a priority v HR, využití sociálních sítí, aktuální nástroje HR, HR Marketing a jeho trendy

 • Na co zapomínáme v personalistice? Nástroje moderního HR
 • LinkedIN a sociální sítě ve službách HR
 • Generace Y: výzva pro manažery, personalisty i naše myšlení
S Ing. Veronikou Lencovou, MBA (LinkedIn specialistka, lektorka, konzultantka), lektorka zaměřená na sociální sítě, LI, HR marketing


Moderní trendy a priority v HR
Nové technologie přinášejí nové způsoby, jak se jednotlivé oblasti HR budou zpracovávat. Mění se pracovní trh. To vše má dopad jak do způsobů a strategií recruitmentu, tak do samotného fungování firem a pracovníků uvnitř firem, tak ve finále i do způsobu řízení.

 • zjistíte jaké jsou aktuální trendy v HR
 • seznámíte se se základními charakteristikami jednotlivých generací X, Y, Z
 • dozvíte se, jak s nimi pracovat a využít jejich potenciálu
 • poznáte jaké dovednosti s přesahem do dalších oborů by měl mít dnešní personalista
Využití sociálních sítí, aktuální nástroje HR
V dnešní digitálním světě existují různé nástroje, které personalistům a manažerům hodně usnadní práci

 • zjistíte, jaké nástroje to mohou být, co jednotlivé nástroje umožňují
 • naučíte se s nimi pracovat
 • odnesete si tipy a triky pro snadnější komunikaci na sociálních sítích

HR marketing a jeho trendy
Někdo tomu říká HR Marketing. Jiný zase Employer Branding.

 • dozvíte se co je to HR marketing a jaké jsou jeho trendy
 • poznáte jaká jsou specifika, možnosti, strategie a nástroje interního a externího HR marketingu
 • naučíte se využívat vybrané nástroje HR marketingu
Co Vám program přinese
 • Na co v HR nezapomínat, jaký můžete očekávat další vývoj a rozvoj v HR
 • Vystoupíte ze své komfortní zóny, a naučíte se dělat a pohlížet na situace a lidi jinak
 • Poznáte, jak se úspěšně přizpůsobovat požadavkům nové generace pracovníků
 • Aktuální trendy a využití sociálních sítí pro práci v HR

Jak pracujeme
 • Teoretickou i praktickou část vede lektorka s úzkým propojením na praxi
 • Prezenční forma
 • Řešení konkrétních případových studií, modelové situace, praktický nácvik

Komu je program určen
 • Všem, pro které je důležitá práce s lidmi
 • HR manažerům
 • HR specialistům
 • Samostatným personalistům

Cena kurzu: 8 300,- Kč bez DPH.PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE:

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.  Mnoho z našich zkušeností jsme zachytili v našich publikacích.

Naši klienti