Tým odborníků

Představujeme Vám náš tým odborníků:


Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D. – lektor, kouč, psychologjaroslava_ester.jpg
Vzdělání MU FF, psychologie, zaměření studia na sociální psychologii. Dále MU FF, odborná pedagogika, zaměření na metodiku vzdělávání dospělých. Navazující vzdělání KU FF, obor psychologie, specializace na manažerskou komunikaci a multikulturní řízení. V dalším studiu specializace na profesní poradenství, aplikovanou sociální psychologii a metodiku koučování. Tvůrce netradičních metod rozvoje kreativity a zvyšování efektivity. Autorka publikací "111 her pro motivaci a rozvoj týmu", "133 her pro motivaci a rozvoj týmu", "Diagnostické metody v personalistice", „Jak uspět u přijímacího pohovoru“, "Virtuální tým. Řízení lidí na dálku", „Krizová komunikace - Efektivní zvládání krizových a zátěžových situací“ spoluautorka publikací „Rozvoj a motivace zaměstnanců v malé a střední firmě“, „Efektivita vzdělávání. Jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců“, „Manažerská komunikace v multikulturním prostředí“, „Personální agentury: jejich úloha na trhu práce“, „Testy pro personální práci: Jak je správně vytvářet a používat“ a příruček „Osobnostní trenérské a konzultantské kompetence“, "Bez praxe do praxe", „Diagnostické metody pro personální práci“ a „Efektivní prezentace pro manažerskou praxi“, autorka řady odborných článků. V podnikatelské praxi zaměření na personální otázky, manažerské řízení a problematiku komunikace v multikulturním firemním prostředí.
V lektorské činnosti se specializuje na psychologii pro manažery, koučink, personální poradenství a vzdělávání v oblasti personalistiky a rozvoje zaměstnanců.

Zalán Gasparics – lektor, kouzalan_gasparics.JPGč 
Vzdělání univerzita Eötvös Lóránd, obory pedagogika, psychologie, sociologie; dále odborné stáže v zahraničí. Publikoval řadu odborných článků ve specializovaných periodikách. Od roku 2001 působil jako analytik v oblasti analýzy rizik, později jako rozvojový a projektový manažer. Dále jako vedoucí týmu pro vzdělávací aktivity, kouč a lektor v oblasti měkkých dovedností, zvláště v multikulturním prostředí. Oboru vzdělávání se věnuje i nadále a v lektorské činnosti se zaměřuje na koučování, mentoring, komunikační a prezentační dovednosti, multikulturní management a krizové situace.Ing. Viktor Fiala - lektor, kouč
Vysokoškolské vzdělání ve strojírenském oboru. Od roku 1996 působí ve vrcholovém managementu na pozicích generální a obchodní ředitel v technických oborech výrobního a obchodního charakteru. Do jeho pravomocí spadalo komplexní zastřešení obchodní, ekonomické, personální a výrobní činnosti, dále zabezpečení obchodního a strategického řízení celé společnosti. Od roku 2009 působil na pozici obchodního ředitele a později generálního ředitele ve společnosti zabývající se výkupem a zpracováním drahých kovů (s počtem zaměstnanců 200). S Brněnskou personalistikou spolupracuje od roku 2001 jako lektor a kouč specializující se na rozvoj manažerských a obchodních dovedností, vnitrofiremní komunikaci, vedení porad, řízení firmy                                      apod.  


Bc. Jiří Rezek - lektor, kouč
Vzdělání v technické oblasti, později zaměření na manažerské dovednosti v oblasti motivace týmů i jednotlivců, vedení a řízení procesů, odborná práce s aspekty firemní kultury v manažerské praxi. Má dlouholeté praktické zkušenosti s top managementem v mezinárodní firmě, a to v oblastech vývoje, výroby i obchodu. Zkušenosti získal v zahraničí jako procesní inženýr výroby bezpečnostních prvků a později v pozici engineering managera. V současné době pracuje jako plant manager nadnárodní výrobní firmy. Absolvoval systematický odborný koučink pro posílení manažerských a prezentačních dovedností. Jeho doménou je vzdělávání v oblastech, jako je Lean management, příprava a implementace nových výrobních programů v oblasti automotive a zavádění změn ve výrobní společnosti.

 
Mgr. Patricia Camia – lektor patricia_camia.jpg
Vzdělání na univerzitě ve Štrasburku, se zaměřením na ekonomiku a právo, finanční analýzu a cizí jazyky. Od r. 1996 působí ve významných mezinárodních společnostech na pozicích marketing manažer a key account manager. Mezi hlavní specializace v lektorské oblasti patří např. efektivní využívání telemarketingu v obchodní praxi, vedení obchodních jednání a firemní komunikace v interkulturním prostředí.


 
jana_stepankova.jpgIng. Jana Štěpánková – lektor, kouč
Vzdělání VŠB Ostrava ekonomického zaměření. Po dokončení studia pracovní pobyt ve Velké Británii. Od roku 2003 působí na manažerských pozicích zejména v oblasti řízení lidských zdrojů (recruitment, executive search, assessment centra) v mezinárodních společnostech (pro regiony východní Evropy - Slovenské republiky, Polska, Maďarska, Rumunska a Balkánu). V současné době pracuje na pozici HR Manager East Europe a externí lektorky pro naši společnost. V lektorské činnosti se specializuje na psychologii pro manažery, koučink, vzdělávání v oblasti personalistiky a rozvoje zaměstnanců.
 

blanka_koncicka.jpgIng. Blanka Končická, MBA – lektor, kouč
Vzdělání VŠE Praha a B.I.B.S. Brno. Od roku 1999 působí na různých manažerských pozicích (finance, strojírenská výroba, informační technologie, lidské zdroje). V minulosti externě vyučovala odborné předměty na střední škole. V současné době pracuje ve vedoucí funkci ve státní správě. V lektorské činnosti se specializuje na moduly pro manažery - vzdělávání zaměřené na time-management, organizaci práce a vedení a motivaci zaměstnanců. Aktivně se také zapojuje do outdoorových aktivit a individuálního koučinku.Mgr. Dagmar Hamalová – lektor
Vzdělání MU FF, vzdělávání dospělých. V oboru působí od r. 1996. Autorka řady odborných článků a výzkumných projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání. Specializuje se na koordinaci spolupráce s externími partnery v oblasti podpory ohrožených skupin na trhu práce. Svou odbornost a dovednosti aplikuje při zpracování grantových projektů a poradenské činnosti.

Petr Tříska - lektor, koučpetr-triska.png
Výrazně empatický lektor a kouč technicky zaměřeného vzdělání orientující se v dalším rozvoji na humanitní oblast a prohlubování lektorských a koučovacích kompetencí. Od roku 2002 působí na technických pozicích, od roku 2008 na manažerských. Při vedení kurzů a workshopů vychází ze svých dlouholetých zkušeností z mezinárodního a multikulturního prostředí nejvýznamnějších společností v oblasti IT a telekomunikací. Jeho doménou jsou komunikační a prezentační dovednosti, tvořivé a alternativní myšlení, seberozvoj a vedení týmů. Je certifikovaný kouč, má dlouhodobé zkušenosti také z oblasti mentoringu. V současné době rozvíjí skupinu koučů a mentorů v dlouhodobém programu.
 

jitka_zvackova.jpgMgr. Jitka Žváčková - lektor 
Vzdělání MU FF, obory anglický jazyk a literatura, španělský jazyk a literatura. Po dokončení studia studijní pobyty na univerzitách v Granadě a Salamance zaměřených na španělské reálie, kulturu a film. Od roku 1995 působí v Brně na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, kde se kromě výuky španělštiny věnuje i tvorbě učebních materiálů (publikace Civilización y cultura española). Dlouhodobě také překládá a tlumočí zejména pro Veletrhy Brno, filmové festivaly či Ignis Brunensis. Od roku 2006 spolupracuje s Centrem jazykového vzdělávání MU, kde vede intenzivní kurzy přípravy na mezinárodní zkoušky ze španělštiny DELE. Ve své lektorské činnosti se na CJV MU specializuje na kurzy kreativity a interkulturní komunikace.
Dále se specializuje na prezentační dovednosti, lektorské dovednosti, vyjednávací dovednosti středního managementu, rozvoj osobnosti, posílení sebevědomí, hodnocení zaměstnanců, ztotožnění se s firemní kulturou, apod.
 

libor_cabicar.jpgIng. Libor Cabicar – externí poradce
Vzdělání VUT FS, obor ekonomika a řízení strojírenské výroby. Člen komory auditorů. V současné době je partnerem společnosti A&CE Group, s.r.o. Specialista v oblasti auditorských činností a ekonomického poradenství. V této části také působí jako partner firmy Brněnská personalistika, spol. s r. o. v ekonomicko-personálních projektech.
adam_novak.jpgAdam Novák, DiS. – odborný servis, podpora
Vzdělání elektro. Spolupracuje se společností Brněnská personalistika v oblasti správy počítačové sítě, softwarového vybavení a zpracování informací. Vytváří také technickou podporu při realizaci personálních projektů, outdoorových aktivit apod.

karel_riegel.jpgAsoc. Prof., Ing., Karel Riegel, Ph.D. – kouč
Ředitel ústavu psychologie při Univerzitě Karlově v Praze. Patřil mezi přední specialisty na vzdělávání managementu formou koučování a tréninku. Měl bohaté zkušenosti s řízením rozvojových manažerských programů přímo v praxi, a to jak v českém, tak i zahraničním prostředí. Mezi realizované projekty patřilo např. koučování top managementu společnosti Škoda Plzeň. Je autorem řady odborných článků, publikací i specializovaných učebnic pro různé úrovně studentů. Velmi si vážíme jeho dřívější nezištné pomoci a spolupráce s námi. Ing. David Fuchs - kouč, mentor, lektorPůsobí jako interim manager a konzultant v oblastech řízení firem a start-upů. Ve firmách se zaměřuje zejména na oblasti finanční, obchodní a řízení lidských zdrojů. Dále působí jako kouč, mentor a školitel se zaměřením na management. Pro své aktivity čerpá z více jak dvacetileté zkušenosti v oblasti řízení firem a vedení lidí. Je mentorem Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest a členem Společnosti pro projektové řízení, z.s. (IPMA © Czech Republic). Spolupracuje také s univerzitní sférou.
 Naši klienti