Kurzy – sales

Říká se, že dobrý produkt si cestu k zákazníkovi vždycky najde. Obchodníci, kteří se starají o prodejní procesy a pečují o zákazníky, moc dobře vědí, jak je toto rčení ošidné. V dnešní době přeplněného trhu si jsou moc dobře vědomi svého výsadního postavení ve firmě. Tato výsada je oprávněná – nestačí vyrobit, ale důležité je také připravit cestu výrobku nebo služby k zákazníkovi. „Jak na to“ je hlavním úkolem kurzů s náplní prodejních dovedností.

Obsah našich kurzů s touto tématikou se často obměňuje, tak jak se mění i trh samotný. Co platilo před rokem, nemusí být účinné dnes. Proto naši lektoři přicházejí se stále novými poznatky, zkušenostmi a systémy.

Nejčastěji školíme tři oblasti prodeje:

Prodejní dovednosti I., II.
Cíl: Zvládnut telesales, ovládnout pravidla obchodní a vyjednávací komunikace, pochopit rozdíl mezi transakčním a konzultačním prodejem. Seznámit se s psychologií v obchodní oblasti.

Prodejní procesy I., II., III.
Cíl: Naučit se řídit prodejní procesy ve firmě vlastní i u zákazníka. Vytváření strategie a koncepce obchodních procesů. Definování klíčových osob pro jednotlivé obchodní procesy.

Řízení prodeje I., II. III.
Cíl: Seznámit se s moderními způsoby řízení obchodního týmu. Motivace obchodníků v různých obdobích jejich profesního vývoje. Naučit se vybírat do obchodního týmu správné lidi.

Naši klienti