Mystery Services

V praxi je častá potřeba porovnávat služby a jejich úroveň s konkurencí. Proto jsme vytvořili a dále rozvíjíme BP5 Mystery Services ©. Tato modulární a flexibilní služba poskytuje spolehlivou a nezávislou zpětnou vazbu, s identifikací slabých míst a radami, jak je zlepšit.

BP5 Mystery Services © zahrnuje:


  • Mystery Visiting, tj. cíleně a nenápadně provedou návštěvu ve firmě, v provozovně, v obchodě apod., při níž si všímáme předem definovaných oblastí
  • Mystery Calling, který prověřuje kvalitu nabízených služeb, popř. znalost produktů u vybraných zaměstnanců
  • Mystery E-mailing, který zjišťuje efektivitu e-mailové komunikace a prezentaci firmy navenek
  • Mystery Shopping, který mapuje chování pracovníků k zákazníkovi v jednotlivých částech prodejního procesu
  • Mystery Complaint, který se zaměřuje na míru kvality zákaznického servisu a na zjišťování míry spokojenosti zákazníka
Měření míry zákaznické spokojenosti je oblast, který má svá specifika i úskalí. Je chybou ji zaměňovat za pouhé pozorování či vyplňování dotazníků. Základem je využívání statistiky, sociologických metod a psychologických znalostí.

 Mystery Placement, součást Mystery Visiting, je nejoblíbenější služba našich klientů.

Naši klienti