Interim HR Partner

Kdy využít službu Interim HR Partner?

Nejčastěji se setkáváme se dvěma situacemi:

  • firmě o malé či střední velikosti se nevyplatí zaměstnat vlastního HR specialistu, avšak manažer či majitel firmy chápe práci s lidskými zdroji jako klíčovou
  • osvědčená pracovnice/pracovník HR oddělení odchází na mateřskou dovolenou nebo na zahraniční stáž a je potřeba na jasně daný časový úsek vykrýt jejich práci
V takové případě přichází na scénu služba Interim HR Partner, který pokrývá podle potřeby firmy buď celou, nebo jen předem vymezenou část HR procesů. Výhodou této služby její vysoká profesionalita a nadstandardní odborné znalosti za předem definovaných podmínek.

  HR oblast je nenápadný, ale základní kámen pro úspěch každé firmy. Efektivní a motivovaní lidé jsou základem úspěchu.

Naši klienti