Executive search

Některé recruitment projekty jsou specifické - obsazovanou pozicí, obdobím vyhledávání nového pracovníka nebo důvodem celého plánu. Ať je důvod jakýkoliv, je v takovém případě vhodné využít executive search.

O jakou službu se přesně jedná? Je to jedna z nejvýše specializovaných personálních služeb v recruitmentu. Je založená na přímém vyhledávání a identifikaci nejvhodnějších uchazečů, zejména takových, kterých je na trhu nedostatek nebo jen omezený počet. Proto tuto službu mohou na vysoké úrovni poskytovat konzultanti, kteří stavějí svou práci na dlouhodobé praxi, odborných zkušenostech a sociální vyzrálosti. Maximální diskrétnost vůči oběma stranám je pro nás i v tomto případě samozřejmostí.

Proces executive search má své specifické zákonitosti, které zahrnují:

  • přesná a detailní specifikace obsazované pozice, včetně motivace, hodnocení, statusu, důvodu obsazování
  • vytvoření exkluzivity na obsazovanou pozici
  • provedení personální diagnostiky v předem dohodnuté fázi projektu
  • totéž platí pro ověřování referencí
  • délka fáze vyhledávání se odvíjí od náročnosti pozice, zpravidla činí 8 týdnů
  • garance na vybraného kandidáta trvá 6 měsíců.
  Dlouholeté zkušenosti a soustavné mapování trhu jsou našimi výhodami. Víme, kam sáhnout. :-)

Naši klienti