Vyhledávání a výběr

BP Recruitment © je proces, který hledá soulad mezi hodnotami vaší společnosti, firemní kulturou, požadavky vedoucích pracovníků, kompetenčním modelem dané pozice a nabídkou trhu práce.

Co je podstatou této služby?

  • Navštívíme vás, seznámíme s výhodami, které vám BP Recrutiment © přinese. Zároveň zjistíme co nejpřesněji vaše požadavky na obsazovanou pozici.
  • Pomocí 4-sektorového kompetenčního modelu© (diagnostického nástroje, know-how Brněnské personalistiky) vám zpracujeme a odsouhlasíme si profil ideálního kandidáta.
  • Podle kompetenčního modelu přiřadíme do procesu vhodné metody testování (používáme dotazníky a testy, standardizované pro české prostředí).
  • Oslovíme cílovou skupinu pomocí sociálních sítí, inzerce, kontaktů z databáze, osobních kontaktů a dalších vhodných metod.
  • U každého uchazeče zpracujeme osobnostní profil podle požadavků kompetenčního modelu. S každým doporučeným kandidátem realizujeme výběrový pohovor podle ověřené metodiky. 
  • Proces BP Recruitment © trvá zpravidla od 3 – 6 týdnů. Garanční lhůta trvá 3 nebo 6 měsíců podle typu obsazované pozice.
  • Během garanční doby monitorujeme spokojenost zadavatele i adaptaci přijatého uchazeče a v případě potřeby poskytujeme konzultace.
Pro více informací nás prosím kontaktujte. Rádi vás navštívíme a poskytneme nezávaznou konzultaci, vysvětlíme výhody a přínos naší služby BP Recruitment © nebo poskytneme reference na naši práci.

Máme povolení pro zprostředkování zaměstnání jak v České republice, tak v celé Evropské unii.

Naši klienti