Personální audity

V čem se liší personální audit od BP Auditu ©? Zaměřuje se speciálně jen na HR část, na její vybrané oblasti. Analyzuje je do hloubky, zabývá se celou šíří problematiky. Může se týkat personální a personálně-právní dokumentace, kompetenčních modelů a popisů pracovních pozic, oblastí motivace a hodnocení zaměstnanců, práce HR oddělení, mzdového a platového ohodnocování, způsobu vedení a řízení apod.

  Výsledky personálního auditu si mimo jiné kladou za úkol zvýšit prestiž personální práce ve firmě.

Naši klienti