Veřejný a neziskový sektor

Mezi naše služby pro veřejný sektor patří nejen vzdělávání zaměstnanců na manažerských pozicích, pracovníků zabývajících se personálními otázkami, ale i dalších zaměstnanců státní a veřejné správy. Vzdělávací kurzy a poradenství společnosti Brněnská personalistika, spol. s r. o. pro neziskový sektor jsou zaměřeny nejen na pracovníky neziskových organizací, ale i na jejich klientelu.

 
Například od roku 2010 jsme zapojeni do projektu Univerzity Palackého v Olomouci. Úkolem projektu je pomoci absolventům vysoké školy se co nejrychleji po ukončení studia zapojit do pracovního procesu, získat zkušenosti a přehled na trhu práce. Podíleli jsme se na vydání publikace pro studenty, na sestavení programu i jeho prezentaci. Podobné projekty jsme realizovali i pro mateřská centra. Máme také zkušenosti se spoluprací s městskými úřady i se školením lékařů.

Naše lektorské, koučovací a konzultantské kompetence rozvíjíme nejen v podnikatelské sféře, ale i v oblasti neveřejného a neziskového sektoru. Jednotlivá témata kurzů umíme prakticky aplikovat do specifického prostředí, které tento sektor přináší.

  Pracovník veřejného a neziskového sektoru jedná s širokým spektrem lidí – proto by měl znát specifika podnikatelského i neziskového prostředí.

Naši klienti