Kurzy – personalistika

Personalistika je naší hlavní oblastí, které se věnujeme již od roku 1996. Od té doby jsme nasbírali nespočet praktických zkušeností, provedli několik stovek auditů i odborných školení. Z těchto bohatých zkušeností čerpáme při seminářích a workshopech pro personalisty a manažery, kteří se o tuto oblast zajímají.

Mezi nejúspěšnější kurzy pro personalisty patří:

Psychologie pro personalisty I. a II.
Cíl: Využít praktické poznatky z psychologie k diagnostice charakteristik, a to vrozených i získaných. Porovnat získaná data s kompetenčním modelem, zejména s čtyřsektorovým kompetenčním modelem©. Naučit se psát správně závěrečnou diagnostikou zprávu. Vyzkoušet si nové poznatky s figuranty a pomocí speciálně upravených DVD.

Diagnostické metody pro personalisty I. a II.
Cíl: Naučit se používat diagnostické metody pro nepsychology, které pomáhají při výběru nového pracovníka, např. Metodu pohádkových rolí, Kresbu stromu, Test profesionálního typu, Motivační tabulku apod.

Jak realizovat Assessment a Development Centre
Cíl: Zjistit specifika správně sestavených AC/DC, jako je sestavování programu, promíchání metod, nejčastější chyby. Sestavení čtyřsektorového kompetenčního modelu © a přiřazení správných diagnostických metod ke zjišťovaným kompetencím. Naučit se psát správně výslednou individuální i skupinovou zprávu.

Evaluace vzdělávání aneb jak získat zpět vložené prostředky
Cíl: Naučit se sestavit skutečně efektivní vzdělávací plán. Seznámit se s využitím vstupních dat, vyhnout se realizačním chybám a vytvořit si správný výstupní formulář. Získat pod kontrolu takové aspekty vzdělávání, jako je úroveň lektora, využití vhodné metody, výběr cílové skupiny apod.

Využití sociálních sítí v personální oblasti
Cíl: Naučit se prakticky používat při personální práci nové prostředky, zejména LinkedIn, ale i další sociální sítě. Seznámit se s triky, záludnostmi i možnosti těchto moderních prostředků.

Motivace a hodnocení pracovníků
Cíl: Zanalyzovat aktuálně využívaný motivační a hodnotící systém. Porovnat jeho silné a slabé stránky s tím, čeho se má dosáhnout. Seznámit se s dalšími možnostmi a jejich podporou výkonu zaměstnanců.

Vedení hodnotících pohovorů jako efektivní nástroj motivace
Cíl: Začít využívat hodnotících a motivačních pohovorů jako jednoho z manažerských nástrojů. Sestavit si pro klíčové pozice účinný formulář k hodnotícím a motivačním pohovorům. Vyzkoušet si realizaci těchto pohovorů a získat zpětnou vazbu ke svému stylu.

Vedení a vyhodnocení přijímacího pohovoru
Cíl: Naučit se využívat v průběhu přijímacích pohovorů profesionální postupy, pokládat správně formulované otázky a identifikovat z neverbální i verbální komunikace osobnostní charakteristiky nového pracovníka, jeho motivaci i budoucí výkon. Pomocí psychologických triků zefektivnit celý proces výběru.

Akademie pro personalisty I., II., III.
Cíl: Akreditovaný program pro personalisty má za úkol připravit účastníky na různou oblast personální práce, a to na seniorskou, juniorskou a náborářskou pozici.

 
  Mnoho z naší praxe jsme zachytili ve více než 60 odborných článcích, patnácti publikacích či vystoupeních v médiích.

Naši klienti