Assessment/Development Centre

Assessment či Development Centre jsou oblíbené pro svoji vysokou vypovídající hodnotu, množství získaných informací i jejich využití v budoucnu. Kdy je výhodné je využít?

Nejčastější situace jsou:


  • před začátkem vzdělávacího procesu, kdy se dozvíme, které kompetence je potřebné rozvíjet
  • při sestavování Talent Management Teamu, kdy zjišťujeme osobnostní, sociální i profesní vyzrálost členů týmu
  • před povýšením pracovníka, abychom znali obraz jeho motivace, stylu vedení apod.
  • před přijetím nového pracovníka, kdy se zaměřujeme na jeho schopnosti, předpoklady, hodnoty a budoucí potenciál vzhledem k obsazované pozici
  • při sestavování týmu, abychom vytvořili co nejvíce sehraný a vědomostní kompaktní skupinu
Výstupem z Assessment nebo Development Centra je produkt BP Five Sections ©, který seznamuje s osobnostními a sociálními kompetencemi, hodnotami, motivátory, profesním zaměřením, nadáním, aspirační úrovní i time-management testované osoby.

O metodách, které používáme na Assessment a Development Centre, se zmiňujeme v publikacích „133 her pro motivaci a rozvoj týmů“, „111 her pro motivaci a rozvoj týmů“, „Testy pro personální práci“ a „Diagnostika pro personalisty“.

Naši klienti