Motivace zaměstnanců

Neexistuje snad oblast o motivaci zaměstnanců, o které ještě nebylo nic napsáno. Je to klíčová záležitost, na jejíž úrovni závisí výkonnost celé firmy. Jakou podporu vám v této záležitosti nabízíme?

Jsou to tyto oblasti:

  • analýza motivačních faktorů a doporučení ke změně
  • zavedení účinných motivačně-hodnotících pohovorů, včetně vypracování hodnotících archů pro rozhovory
  • motivačně-hodnotící 360° pohovory
  • zpracování hodnotícího procesu do elektronické podoby
  • vypracování motivačního auditu
  • proškolení vedoucích pracovníků s cílem zlepšit jejich motivační kompetence.
Motivace zaměstnanců v našem podání je cílená, prakticky pojatá služba, s měřitelnými a porovnatelnými parametry.

Už Henry Ford poznal, že motivovaný zaměstnanec pracuje stejně kvalitně i když se nikdo nedívá.

 

Naši klienti