Kodexy a hodnoty

  • řídíme se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • plníme právní předpisy ČR týkající se životního prostředí, bezpečnosti a hygieny práce, ochrany osob a nakládání s odpady
  • všechny osoby pracující pro organizaci nebo ve prospěch organizace považujeme za nejdůležitější faktor, vytvářející základ našeho úspěchu. Schopnosti a vědomosti těchto osob rozvíjíme cílenou vzdělávací metodikou tak, že je zajištěna jejich informovanost a odborná způsobilost. Podporujeme jejich angažovanost a neustále zlepšujeme podmínky pro jejich motivaci pozitivního jednání v oblasti ochrany životního prostředí
  • respektujeme lidská práva
  • pomáháme v integraci matkám po rodičovské dovolené

Naši klienti