HR MASTER II

Vzdělávací program pro zkušené personalisty.
Nelehkým úkolem personalistů je být neustále o krok napřed. Musí si poradit s interní komunikací, procesy, nejrůznějšími „managementy“, od talentu až po Age Management, potřebují se dobře vyznat také v pracovním právu a nejlépe k tomu být i trochu psychology.
Pro všechny, kteří rádi pracují s lidmi a chtějí jim ještě lépe rozumět a pomoci.
Jsou pro vás připraveni naši nejlepší lektoři v této oblasti - Mgr. J.E. Evangelu PhD., Bára Bělová a lektor s celorepublikovou působností a známá osobnost pracovního práva zatím jako překvapení.

 

Realizace personálního auditu
 • Audity a nejčastější chyby
 • Příprava, vhodné formy dotazování a příkladů,
  realizace a sběr dat
 • Vyhodnocení získaných informací a jejich
  praktická interpretace
Outplacement, Age Management, 50+
 • Outplacement - co nabídnout, čeho využít
 • Age Management, Ageismus v Čechách
 • Mezigenerační spolupráce, 50+

Proměny pracovního trhu
 • Vliv evropské legislativy na pracovní právo
 • Aktuální dění v oblasti pracovního práva
 • Změna postojů, postavení zaměstnavatele
  a zaměstnanců

Základy praktické psychologie pro profesní praxi
 • Využití psychologie v personální práci
 • Jak rozpoznat důležité charakteristiky
 • Laická vs. odborná psychologie a jejich možnosti
Co Vám program přinese
 • Personální audity rezonují s dobou, poznáte, že je třeba se jich nebát. Naučíte se jak se na ně připravit a následně dokázat data správně interpretovat
 • Seznámíte se se správnou definicí Age Managementu. Dozvíte se, jak se s age managementem pracuje jinde ve světě a proč a jak je potřeba ho využívat i u nás. Poznáte, proč by měli generace spolupracovat.
 • Víte, že outplacement není nic příjemného. Připravíme vás jak tyto situace co nejlépe a se ctí zvládnout.
 • Získáte informace o novinkách v pracovním právu, změny ZP platné od 31.7.2020 a od 1.1.2021. Prostor pro diskuzi bude.
 • Psychologie je něco, s čím vědomě či nevědomě pracuje každý z nás. Naučíte se správně využívat poznatky psychologie pro personální práci, ale i pro osobní život. Budete chtít pokračovat v kurzu Psychologie II.

Jak pracujeme
 • Teoretickou i praktickou část vedenou lektoři a manažeři s úzkým propojením na praxi
 • Prezenční forma, vždy jeden den v měsíci
 • Řešení konkrétních případových studií, modelové situace, praktický nácvik
Komu je program určen
 • Všem, pro které je důležitá práce s lidmi
 • HR manažerům
 • HR specialistům
 • Samostatným personalistům

Cena celého akreditovaného kurzu: 24.900,- Kč bez DPH.

Zájemcům nabízíme i možnost absolvování pouze některých vybraných modulů, cena modulu 6.200,- Kč bez DPH.
Přijďte se k nám naučit, jak se na některé situace připravit. Jak se v nich chovat a jak zařídit, aby k nim lidé včetně vás měli pozitivní přístup.
Pojďme společně vystoupit z komfortní zóny.


PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE:

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.  Mnoho z našich zkušeností jsme zachytili v našich publikacích.

Naši klienti