Firemní průzkumy

V některých případech není nutno provádět celý náročný proces auditu. Např. při zjišťování spokojenosti zaměstnanců je vhodnější provést firemní průzkum. Ten zcela dostatečně poskytne potřebná data a nezatíží zbytečně zodpovědné pracovníky.
Firemní průzkum se nejčastěji provádí za využití strukturovaných dotazníků a polostrukturovaných pohovorů.

  Provádět firemní průzkum externě či interně? Obojí má svá pozitiva i negativa a záleží na sociální a profesní vyzrálosti těch, kteří průzkum dělají.

Naši klienti