Analýza firemní kultury

Potřebujete-li zavést změnu procesů, řízení, motivace či jiné zásadní složky práce s lidmi, je základem pro správné rozhodování analýza firemní kultury. Podle rozsahu zamýšlené změny vám provedeme rozbor těch částí firemní kultury, kterých se změna dotýká. Potřebujete změnit procesy? Pak se zaměříme na analýzu pravomocí, kompetencí, propojení procesů a kompetenčních modelů. Upravujete motivační systém? V tomto případě se orientujeme na analýzu hodnotících, motivačních a manažersko-aktivizačních procesů.

Výstupní zpráva zahrnuje čtyři části:

  • definování aktuálního stavu
  • hrozby, rizika a silné stránky
  • praktické návrhy ke změně
  • doporučení pro průběh zamýšlených změn
Analýza firemní kultury se vždy logicky odvíjí od konkrétních požadavků zadavatele. Nikdy není totožná s jiným, byť podobným projektem.

Ukázky analýzy firemní kultury jsme publikovali v našich knihách „Motivace a hodnocení zaměstnanců v malé a střední firmě“ a také „Efektivita vzdělávání“.


Naši klienti