Audity

Vyžádat si audit jakékoliv části své firmy vyžaduje odvahu. Jedná se totiž o proces přezkoumání a zhodnocení procesů vybrané oblasti nezávislou osobou, která nakonec zpracuje auditorskou zprávu. V té se většinou objeví slabé stránky auditované oblasti, nedostatky, možnosti ke zlepšení – prostě kritika. Úkolem auditora je nazvat věci pravým jménem, i když se zrovna nejedná o pochvalu. Na druhé straně je možné audit samotný chápat jako možnost, jak se dozvědět o skutečnostech, které potřebují změnu.

V čem tkví přidaná hodnota auditorské práce Brněnské personalistiky? Přesvědčí vás následujících šest bodů:

  • Nehledáme problémy, hledáme řešení.
  • Zaručujeme se za svoji práci naším jménem.
  • Garantujeme správnost výsledků.
  • Využíváme našich dlouhodobých odborných zkušeností v celé šíři personálních procesů.
  • Naše výstupy jsou praktické a realizovatelné.
  • Naše práce končí realizací doporučení, nikoliv předáním výstupní zprávy.

  Oblíbenou je u našich klientů kombinace auditu a Mystery Services

Naši klienti