Gender audity

Stále více žádanější jsou moderní gender audity. Zaměřují se na chování firem v oblasti rovného zacházení bez ohledu na skutečnost, zda je zaměstnanec muž nebo žena. Analyzují se v nich hodnoty, důležité pro gender problematiku i jejich dodržování, způsoby motivace či možnosti k osobnímu a profesnímu rozvoji u obou pohlaví, podmínky, na kterých závisí výše platu apod. Velmi často jsou žádány firmami, které kladou důraz na svůj vysoký morální kredit i na svůj obraz ve společnosti.

  Různé výzkumy potvrzují, že ženy a muži mají zcela odlišný přístup ke spolupráci. Ne dobrý nebo špatný, ale jiný.

Naši klienti