Etické audity

Ve firmách, kde je kladen důraz na firemní kulturu, způsob komunikace, prezentování a využívání firemních hodnot či vzájemnou spolupráci, je nutno čas od času zkontrolovat, zda se zodpovědní pracovníci drží firemních zásad. K tomu slouží právě etické audity. Zaměřují se zejména na analýzu chování, jednání, způsobu myšlení, prezentaci vně i uvnitř firmy, tištěné materiály, plány do budoucna, strategii zaváděných změn apod.

  Obecné principy platí po celém světě, nezávisle na národnosti nebo vyznání: zdvořilé chování, slušnost v komunikaci, vzájemný respekt a platnost dohod.

Naši klienti