Kurzy – prezentace

Umět toho více než ostatní nestačí. Stejně důležité umět své dovednosti, schopnosti a nadání „prodat“, správně odprezentovat. A protože se s dovedností efektivně prezentovat nerodíme, musíme se jí naučit v průběhu života. Naše semináře připraví účastníky na to, aby dovedli co nejvíce využít svých vrozených i získaných předpokladů a přesvědčili publikum o svých kvalitách.

Semináře s tématem prezentace jsou prakticky pojaté, plné zajímavých postřehů z praxe, modelových cvičení a her. Počet účastníků je omezen, aby bylo možné celý program vést interaktivně, s důrazem na iniciativu jednotlivců.


Nejčastěji jsou požadována tato témata:

Prezentace – soft skills a technika v prezentačních kompetencích I., II.
Cíl: Posílení prezentačních a sebeprezantačních kompetencí, jejich ukotvení v osobním chování. Seznámení se s technikami, které posilují a podporují efektivně prováděnou prezentaci. Procvičení prezentačních technik a triků.

Prezi – nové prezentační techniky 
Cíl: Naučit se využívat pro poutavou prezentaci techniku prezi, jako alternativu ke klasické prezentaci. Prezi posílí myšlenkový proces posluchačů, vede je ke kreativitě, k využití pravé mozkové hemisféry, k větší zapamatovatelnosti. 

Rozvoj komunikačních dovedností a slovní zásoby
Cíl: Posílit prvky verbální i neverbální komunikace tak, aby podporovaly prezentované téma a staly se tak pomocníky při přesvědčování. Osvojit si metody a cvičení pro rozvoj slovní zásoby a tak zvýšit svoje šance při prezentaci v obtížných situacích.

Prezentace a sebeprezentace v cizím jazyce
Cíl: Zvýšit svoje kompetence při prezentaci důležitých výsledků ve vybraném cizím jazyce a získat cennou zpětnou vazbu od zkušeného lektora – manažera z multikulturního prostředí.

 
  Prezentační dovednosti se rapidně zvednou po absolvování programu na téma Rozvoj komunikačních dovedností a slovní zásoby.

Naši klienti