Personální poradenstvíŘízení lidských zdrojů zahrnuje celou řadu personálních procesů a jevů, které spolu souvisí a jsou navzájem propojené. Například zavedení pouhé jedné personální změny souvisí s motivačními procesy, se způsobem hodnocení, komunikačními procesy napříč hierarchií, popisem pracovních pozic i rozvojovými plány. Společnost Brněnská personalistika, s r. o. využívá při personálním poradenství své dlouholeté zkušenosti v různorodém prostředí firem, odborné znalosti svých profesionálů – konzultantů a koučů, ale také vlastní know-how, obohacené o výbornou znalost specifik české kultury a možností českého podnikatelského prostředí. Všechny tyto aspekty využíváme při poskytování personálního poradenství.
 
  • naši konzultanti a koučové jsou specialisté s manažerskými a personálními zkušenostmi  
  • kombinujeme kompetence konzultantů s moderními personálními metodami
  • každý náš projekt v personálním poradenství je originál, cíleně sestavený pro daný subjekt
  • poskytujeme konzultace s časovým přesahem na konci projektu
  • uvědomujeme si dopad různých personálních změn do praxe a nepodceňujeme ani tzv. malé projekty
  • vedle řešení personálních procesů se věnujeme i růstu zainteresovaných manažerů

Naši klienti