Outdoor training

Hledáte program, který spojuje sport, adrenalin, zábavu a poučení? Pak je outdoor training správná volba. Naštěstí je pryč doba, kdy se za outdoor training považovaly akce, na kterých byli účastníci nuceni ke šplhání po lanech, dokazování odvahy a fyzické odolnosti, bez návaznosti na kompetence, které ve své práci potřebují.

Outdoor training má v současnosti nezastupitelnou roli ve vzdělávacích programech, které se vyznačují alternativními přístupy, jasně stanovenými cíli a smysluplností jednotlivých aktivit. Je to systematicky promyšlený program, ve kterém účastníci prostřednictvím nestandardních situací a neobvyklého prostředí rozvíjejí kompetence, které při své standardní práci potřebují. Tím, že se nemohou spolehnout na své obvyklé myšlenkové postupy, vystoupí ze své komfortní zóny a zažijí „aha-efekt“. Právě tyto okamžiky poznání a samostatného řešení jsou hlavním přínosem outdoor trainingu. Nové poznatky se dále fixují díky vlastním prožitkům, spojených s emocemi.

Námi připravované outdoory vznikají vždy na základě analýzy potřeb zákazníka. Připravují je odborníci na rozvoj osobnosti, ale i instruktoři, veteráni se zkušenostmi na přežití apod. Výstupem je vyhodnocení výstupní úrovně jednotlivých účastníků i celé skupiny, včetně praktického doporučení ke změně.

Co lze řešit pomocí outdoor trainingu? Jsou to následující témata:

 
  • týmová spolupráce
  • posílení motivace
  • zefektivnění rozhodovacích dovedností
  • rozvoj prezentačních a komunikačních předpokladů
  • posílení manažerských dovedností
  • rozvoj obchodních dovedností
  • umění koučovat atd.
Naše outdoor trainingy bývají tématicky orientované, např. outdoor na středověkém hradě, outdoor přežití, outdoorová pohádka pro dospělé, gangster outdoor, sportovní outdoor apod.

  Protože je program vždy sestaven na základě potřeb zákazníka, jsou naše outdoor trainingy vždy naprostými originály.

Naši klienti