BP Audit ©

BP Audit© obsahuje základní unikátní strukturu pro celý projekt, která je následně upravována podle zadání klienta a definovaných cílů. Pracujeme na základě ekonomických, statistických, sociologických, personálních i psychologických technik.

Výsledkem je třístupňová závěrečná zpráva, která zahrnuje:

 
  • popis aktuálního stavu
  • kritické zhodnocení aktuálního stavu
  • konkrétní návrhy ke zlepšení
Doporučení, která z BP auditu vyplynou, jsou vypracována na základě kompetencí zkušených odborníků. Jejich názory jsou vždy praktické, realizovatelné, podložené vysvětlením a zdůvodněním.

  Jeden moudrý učenec pravil, že pokud se ztupí sekera a nenabrousí se znovu, je nutno mnohem více k potřebnému výkonu napnout síly. BP Audit © pomáhá zjistit, zda některá „sekera“ nepotřebuje nabrousit.

Naši klienti