Vzdělávání

Hrdě se hlásíme k našemu významnému postavení, které jsme si na trhu vzdělávání během více než devatenáctiletého působení získali. Stovky spokojených firem a jejich zaměstnanců jsou nám důkazem, že svoji práci děláme kvalitně a smysluplně. Jejich reference na naši práci nás inspirují k tomu, abychom svůj přístup stále inovovali, hledali stále zajímavější a zábavnější metody učení, motivovali k osobnímu i profesnímu rozvoji. Díky zpětné vazbě a nadšení našich klientů se i my stáváme součástí vzdělávání. – naplňujeme tak pravidla učící se organizace.
 
V čem jsou naše programy jedinečné? V čem tkví jejich přínos pro klienta? Vysvětlení přináší následujících šest bodů, které tvoří hlavní pilíře naší práce:


  • Máme speciální tým lektorů a koučů, kteří jsou dlouholetí praktici v oboru, který školí. Jejich programy jsou proto „ze života“. Účastníci konfrontují svá vlastní řešení s doporučením zkušených odborníků.
  • Máme vlastní ověřené know-how, které vzniklo na základě moderních metodologických, psychologických i personálních přístupů. To garantuje intenzívnost programů a přirozenou iniciativu účastníků.
  • Opíráme se o reference našich klientů, o jejich zpětnou vazbu o účinnosti našich programů. Mnohaletá a opakovaná spolupráce s našimi klienty jsou důkazem o náročnosti, kterou na sebe máme.
  • Neškolíme, učíme. Uznáváme, že teorie je důležitá a informace základ. Ale také víme, že praktický přístup a konkrétní řešení se mnohem rychleji stanou součástí chování a následné změny.  
  • Věnujeme se celému procesu vzdělávání. Proto od nás očekávejte důkladnou analýzu před stanovením náplně vzdělávání a zpětnou vazbu pro další práci.
  • Záleží nám na vás a vašem úspěchu. Teprve vidíme-li váš úspěch, dosáhli jsme v naší práci vytýčeného cíle.

   Brněnská personalistika, spol. s r. o. je akreditovaná vzdělávácí společnost. Číslo akreditace: AK/I-36/2018.

Naši klienti