HR trendy 2017

Svět HR se mění a s ním i způsoby, jak se řeší nově vzniklé výzvy. Firmy stále více řeší analýzu podnikových procesů spolu s postupy jejich zaměstnanců tak, aby zvýšily produktivitu a tím jednak udržely a také zlepšily konkurenceschopnost na trhu. Velmi frekventovaným slovním spojením je "prediktivní model talentu", který již s úspěchem používá řada našich klientů.
Spolu s vyšší poptávkou určitých druhů profesí a nedostatkem vhodných uchazečů firmy hledají cesty, jak si přitáhnout a udržet tyto talenty. Také některé pracovní portály se tomuto fenoménu přizpůsobily a rozšířily nabídku zaměstnaneckých benefitů o položky, které jsou mnohdy rozhodující pro nastupující generace, zatímco uchazeče generace předcházející by ani nenapadlo takový benefit požadovat.
Lidé odpovědní za oblast HR ve firmách začínají brát vážně "Employer Branding" a "HR Marketing". Setkáváme se s dotazy a poptávkami tohoto druhu čím dál častěji.
Vznikají také nové portály a aplikace, které se snaží více či méně úspěšně ukrojit si z koláče pracovního trhu a diagnostiky talentů. Zda si vybojují své místo na Slunci, nebo zůstanou napohled líbivými, ale jinak prázdnými schránkami, to ukáže čas.

Naši klienti