Gamifikace a jak na to

Čím dál více se setkáváme u našich klientů s otázkou, co že je to ta gamifikace a jak je možné ji správně uchopit. Její uplatnění je skutečně široké. Začíná už od náborových kampaní a assessment center, čemuž výrazně napomáhá rozvoj IT technologií a jejich možností. Známe také aplikace umožňující zvýšit výkon týmů tím, že je povzbudí k soutěživosti mezi sebou navzájem. Další zajímavou skupinou jsou interní informační systémy (CMS, CRM, databáze apod.), kde uživatelé například sbírají body a odměny za úroveň vyvíjené aktivity. Poměrně jednoduše lze také sledovat spokojenost zaměstnanců prostřednictvím software, který jim čas od času položí otázku na toto téma a získávat tak od nich pravidelnou zpětnou vazbu. Gamifikaci je také možné promítnout do systémů pro sdílení informací a její pomocí více motivovat uživatele k naplňování jejich obsahu, což v konečném důsledku znamená efektivnější spolupráci v týmu. Hravou formou je možné zaměstnance také dále rozvíjet prostřednictvím školení, kde se nikdo určitě nebude nudit a tímto způsobem zvnitřněné dovednosti snáze použít v praxi.

Naši klienti