Udržte si své dobré zaměstnance

Nedávno jsem hovořila s jednou personalistkou nejmenované firmy se specifickou výrobou, při které je potřeba spolupracovat s úzce specializovanými zaměstnanci, kteří jsou na trhu práce  zcela nedostatkových „zbožím“. Žena si poměrně naříkala, že jediná věc, která jejich firmě zbývá  je nabídnout zaměstnanci velice štědrou odměnu a doufat, že konkurence nebude ještě velkorysejší.  Když jsem  s dotyčnou  dámou ukončila hovor, nedalo mi  to a musela jsem se zamyslet nad lidskými hodnotami a definicí mezního užitku.

Definice:
Mezní užitek je užitek dodatečně získané jednotky dané věci (statku, služby) v daném okamžiku.
Zákon klesajícího mezního užitku – s růstem objemu spotřebovávaného zboží klesá mezní užitek. Nejvyšší přírůstek uspokojení potřeb přinese první jednotka, každá další má pro spotřebitele menší význam. Celkový užitek se tedy s růstem objemu spotřebovávaného zboží zvyšuje stále pomaleji.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že nekonečné přihazování pří “aukci“ o potenciálního zaměstnance při určité částce pozbude na významu.V takovém případě bude pro zaměstnance zajímavější jiný, ale přesto jím žádaný statek.
Při zamýšlení se nad tím, co by tímto statkem mohlo být přijde mi vhodné zvážit již vyvinutou teorií lidských potřeb, se kterou přišel Abraham Harold Maslow.

Maslowova teorie
Je znázorňována v podobě pyramidy, kde základnu tvoří potřeby nejnaléhavější. Směrem k vrcholu zájem o naplnění roste přímosměrně s naplněností potřeby níže položené.
 
1. Seberealizace
2. Potřeba uznání a úcty
3. Potřeba lásky, přijetí
4. Potřeba bezpečí a jistoty
5. Základní fyziologické potřeby

Budeme–li tedy jako jediný nástroj pro udržení, čí získání kvalitního zaměstnance používat finanční ohodnocení, budeme naplňovat jeho potřeby z prvních svou skupin (fyziologické potřeby a potřeba bezpečí a jistoty). Zaměříme- li se však na budování dobré atmosféry ve firmě, sounáležitosti a přátelského vztahu mezi zaměstnanci. Budeme- li dbát na to, že každý pozitivní výsledek bude postřehnut a zaměstnancům budeme dáváno najevo, že si jejich úsilí vážíme. Budou-li mít dostatečné kompetence k tomu, provádět změny k lepšímu a podílet se na velkých krocích a rozhodnutích, ani větší plat nebude dostatečnou motivací k tomu naši firmu opustit.

Nela Eršilová

Naši klienti