Průmysl 4.0: Co na to trh práce?

Fenomén zvaný Průmysl 4.0 se začíná čím dál více skloňovat ve všech pádech. Konají se konference, vycházejí knihy, vydávají se prohlášení. Vizionáři hlásají, že firmy, které včas nezachytí tuto vlnu, neuspějí v soutěži s novou konkurencí. To vše je možné. Jak se to však dotkne trhu práce?
Odhady jsou různé. Od tragických 56% pracovních míst v ohrožení, vycházejících ze zahraničních vědeckých studií, přes 40% prezentovanými šéfem tuzemských odborových svazů, až po poněkud střízlivější předpovědi. Jak to tedy bude doopravdy?
Především tento proces nebude tak překotný, jak někteří naznačují. Změny nastanou především v rolích zaměstnanců a budou na ně kladeny jiné požadavky, než je tomu v současnosti. V jednotlivých státech vznikají nebo už fungují iniciativy,  zabývající se tímto fenoménem a možnostmi, jak se na avizované změny připravit. V kontextu s historií se můžeme inspirovat různými událostmi, jako je zánik manufaktury, nástup parních strojů, industrializace... Ano, některé profese zřejmě vymizí, jak se tomu stalo v minulosti. Objeví se však nové, které úbytek těch zaniklých vykompenzují. Do jaké míry? To je otázka, na kterou nemá zatím nikdo jednoznačnou odpověď.

Naši klienti