Proč se vzdělávat a pracovat na svém rozvoji?

Určitě to každý znáte. Denně  se potkáváte s nepřeberným množstvím lidí. Jeden den se s nimi seznámíte, druhý den sotva znáte jejich jméno a za týden si už ani nevzpomenete, že existují. Občas ale do našich životů vpluje jedinec, který pronese jen pár vět, a my hned víme, že na jeho názoru nám záleží, že jeho radami se chceme řídit a od něj si přejeme se učit. Někdy jsou tito lidé nazýváni „rozenými leadery“ .

Kdykoliv se však s těmito lidmi dáte do řeči zjistíte, že za oním „zázrakem“ stojí velká píle, odhodlání a sebekázeň. Dlouhodobý  proces zaměřený na osobnostní rozvoj, jež si vytyčili z různých důvodů – zkvalitnění osobního či profesního života, nebo tento závazek přijali ze snahy pomoci někomu jinému a to v podobě názorného příkladu , že možné to doopravdy je, či v podobě stabilní podpory, kterou se až v té chvíli mohou stát.

Tito lidé se nenechali odradit davovým zpochybňováním motivačních a sebevzdělávacích titulů či kurzů. Nenechali se ovlivnit řečmi typu: „ o podobnou problematiku se zajímají jen lidé naprosto zoufalí, snažící se odrazit se ode dna“. Naopak, našli cíl a smysl, pro který stojí za to dělat něco navíc a vystoupit z davu i komfortní zóny. Tuto situaci lze přirovnat k fyzickému tréninku. Když jsme byli dětmi, někteří z nás byli zvyklí pravidelně cvičit, kdežto jiní jen čerpali z výhod dobrého genetického fondu. Až s přibývajícím věkem se začaly rozdíly výrazně projevovat. Stejně tak i u osobního rozvoje z počátku nelze pozorovat viditelné rozdíly, ty se začnou  projevovat až při prvních problémech a konfliktech. Právě ladným řešením těchto situací si „rození leadeři“ na svou stranu získávají stoupence a následně se v hierarchii snadno dostávají nahoru.
 
Kam chcete ve společenském žebříčku patřit Vy? 


Nela Eršilová

Naši klienti