Pokud je cesta cíl, pak úspěch je dárkem na cestě

…tuto větu jsem viděla poprvé na plakátu na chodbě fakulty mé alma mater. A ačkoli už si nevzpomenu, o jaký plakát se jednalo, dost se mi tato věta vryla do paměti. Od té doby se jí řídím.

Úspěch je věc, kterou můžeme ovlivnit sami, ale v mnoha případech je ovlivněna také dalšími faktory. Při práci s lidmi není úspěch nikdy stoprocentně zaručen, neboť člověk je tvor nevyzpytatelný a mnohdy také ne úplně spolehlivý, upřímný. Proto je dobré brát úspěch jako dar, kterého můžeme dosáhnout postupně, tvrdou prací, snahou, trpělivostí. Pokud budeme brát jako svůj cíl „cestu“, tedy cestu našeho rozvoje, sebevzdělávání, sebepoznávání, zažívání pádů a vzestupů, ze kterých se dokážeme poučit, můžeme jednoho dne sbírat očekávané dárky, v podobě kýžených výsledků a úspěchů. Tímto heslem se však mohou řídit také firmy. Neboť, jestliže se posouvají lidé ve firmě, posouvá se také firma! Tak hurá do rozvoje a sbírání dárků.

~Bára Kusová~

Naši klienti