Okouzlení hlasem...

Jednou mi na inzerci s místem pracoviště ve Znojmě reagoval kandidát z Brna. Když jsem se ho během telefonátu zeptala na dojíždění, zarazil se a přiznal, že si toho v inzerci nevšiml. Tak jsme se spolu alespoň pobavili o jeho představách a požadavcích na ideální pracovní místo. Po tom, co jsem položila mobil, jsem si na jeho CV udělala poznámku: „milý a sympatický po hlase“. Druhý den mi od tohoto kandidáta přišel email, že děkuje za pochopení a také ochotu a v PS dodal: „máte milý hlas“. V tu chvíli jsem si uvědomila, že nejen já během telefonátu hodnotím kandidáty, ale kandidáti hodnotí také mě :-)

Telefonické pohovory jsou vůbec prvním kontaktem s kandidáty. Během telefonování nezjišťujeme pouze to, zda kandidát splňuje základní požadavky na danou pozici, ale posuzujeme také to, jak se kandidát vyjadřuje- jak artikuluje, jakou má barvu, sílu a dynamiku hlasu, tedy jak na nás člověk, kterého nevidíme, působí. Zejména při obsazování pozic z oblasti obchodu apod. jsou tyto charakteristiky důležité. Proto až Vám bude volat personalista s několika dotazy ohledně Vašeho CV, snažte se vyniknout svým projevem (ale nepřestávejte být sami sebou!). Hlas je to, čím můžete zaujmout člověka, který Vás nevidí.

~Bára Kusová~

Naši klienti