Jak je to vlastně s motivací

„Nejsem motivovaný“ je nejčastější věta, kterou lektor slýchává jako odpověď účastníků kurzu Rozvoj manažerských dovedností na otázku, proč dělají protáhlé obličeje, když se začne hovořit  o manažerské kompetenci motivovat podřízené.
„Proč nejste motivovaný?“
„Manažer se nesnaží, je mu to jedno.“
„Váš manažer vás nemotivuje?“
„Ne.“
„Znamená to, že na vás nepůsobí tak, aby vás práce těšila?“
„Ne. Neumí nadchnout, předat hodnoty, jednat se mnou tak, aby se mi více  chtělo.“
„A vaši podřízení jsou motivováni?“
„Ne, protože také neznají firemní hodnoty a jedná se s námi jinak, než je z manažerského pohledu motivační.“
„No, já chápu, že vaše osobní motivace je z určité části špatná práce vašeho nadřízeného. Ale z logiky věci je pak jasné, že malá motivace vašich podřízených je zase špatná manažerská práce vaše. Váš nadřízený ovlivňuje motivaci až po vaší úroveň, od vás dolů se již jedná o vaši osobní zodpovědnost.“
Těm, kterým se tento článek zkazil náladu, doporučuji čtení o tom, že na skutečnou a efektivní motivaci zaměstnanců mají mnohem větší vliv kolegové, než nadřízení. Tento výzkum  společnosti Oracle zjistil, že chuť lidí do práce ovlivňují zejména spolupracovníci  a výrazně nižší účinnost lze v této oblasti přičíst snahám managementu. Je to uklidňující názor z jiného soudku.

Jaroslava Ester Evangelu

Naši klienti