Já se to naučím...

V minulosti vyjímka, v současnosti trend. Stále častěji se na nás obracejí společnosti, řešící neuspokojivou situaci v náboru a následně se zaměstnanci. Typickým příkladem je výrobní firma, která realizuje nadměrné množství zakázek v porovnání s předchozími lety. Snaží se vše řešit po vlastní ose, má potřebu většího množství zaměstnanců a podstatně snižuje kvalitativní laťku pro jejich nábor. Oproti prokazatelným zkušenostem a praxi nyní stojí příslib uchazeče "Já se to naučím...", kterému často personalisté pod tlakem okolností podléhají. Následně nastávají potíže s kvalitou, zpoždění dodávek, penále od klientů a výrazně se zvyšuje fluktuace. Objem zakázek a obrat společnosti je impozantní jen do chvíle, než příjde do kontrastu se ziskovostí.

V tu chvíli nastupujeme my a hasíme požár. Zachraňujeme, co se ještě zachránit dá. A nejen to. Jdeme dál a nastavujeme flexibilní systém zamezující podobným situacím i v budoucnu.
 

Naši klienti