Otevřené semináře

Zaujalo vás téma semináře, ale nemáte možnost naplnit ve vaší firmě celou kapacitu kurzu? Právě pro vás jsou zde připraveny naše otevřené semináře, které pravidelně pořádáme. Náplň těchto kurzů je totožná s těmi, které jsou tzv. uzavřené. Navíc se na nich setkáte s odborníky z vašeho oboru – bonusem je tudíž i sdílení a předávání zkušeností.
Na otevřených seminářích dodržujeme vždy všechny zásady moderní metodologie, včetně přímé zpětné vazby a individuálního přístupu. Proto v zájmu zachování kvality vzdělávání stanovujeme počet účastníků do cca 12 osob.
Otevřené semináře realizujeme v Brně a Praze.

 Na otevřeném semináři si můžete ověřit naši práci předtím, než nám svěříte větší projekty.

 

Myšlenkové mapy pro efektivní rozhodování

Termín konání semináře: 21. 08. 2018

Kurz se zaměřuje na rozvoj alternativního myšlení, na hledání netradičních myšlenkových postupů a posílení zodpovědného rozhodování a plánování. Posiluje sebevědomí a sebejistotu v projevu i budování osobního charisma. Rozvíjí dlouhodobou paměť a učí přirozeně registrovat priority.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Jak měřit účinnost vzdělávacího programu?

Termín konání semináře: 11. 09. 2018

Tlak na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců je viditelný ze všech stran – pracovního trhu, stále se rozvíjejících oborů i samotných zaměstnanců. Většina firem na tento požadavek slyší a věnuje vzdělávacím akcím mnoho prostředků. Ne vždy však jsou efektivně využity, ne vždy je program nastaven tak, aby byl co nejvíce ku prospěchu firmě i vzdělávajícím se zaměstnancům. Jak na to, aby se to změnilo, je obsahem našeho kurzu.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Nástroje moderního HR

Termín konání semináře: 18. 09. 2018

HR se orientuje na potřeby trhu mnohem pružněji než jiné oblasti. Je to proto, že je spojnicí mezi potřebami ekonomického trhu a trhu pracovních sil a musí stále monitorovat, co na „lidi zabírá“. Úspěšnost HR oddělení se pozná mnohem rychleji, než v jiných odděleních firmy – buď umí nové pracovníky najít, nebo neumí; buď je zmotivuje, nebo ne; buď zvolí dobrý HR marketing, nebo nikoliv. Provést si takový audit svých nástrojů HR a obohatit je o nové poznatky umožňuje nabízený kurz.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

LinkedIn a sociální sítě ve službách firem

Termín konání semináře: 10. 10. 2018

Sociální sítě získávají v komunikaci s okolním světem a v porovnání s minulostí stále větší převahu. Je to trend, který můžeme nebo nemusíme schvalovat – ale stejně se mu musíme přizpůsobit. Je lepší se s ním sžít a ovládnout jej, než si nechat ujet vlak.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Empowerment – moudrý nástroj stabilizace zaměstnanců

Termín konání semináře: 16. 10. 2018

V dnešní době mají firmy celkem podobné možnosti, co se týká nabízeného platu, používaných technologií a techniky, informovanosti apod. To, v čem se mohou lišit, je způsob, jak dovednou probudit osobní motivátory svých zaměstnanců a skloubit je s tím, co firma může nabídnout. Motivační proces a způsob řízení jsou jednou z mála výhod, kterými mohou firmy konkurovat na trhu práce.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Prekérní body při zavádění změn

Termín konání semináře: 13. 11. 2018

Mnoho osvícených manažerů narazilo při zavádění změn na zajímavou situaci: i když všichni verbálně jejich názory a změnu podporovali, jen malý zlomek jim skutečně pomohl a podporoval je. Naopak – většina lidí podvědomě udělá vše pro to, aby změna proběhla co nejpomaleji nebo s co nejmenším dopadem. Až 70 % zaváděných změn ve firmách nakonec tzv. vyšumí, protože nejsou správně prezentovány.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Specifika rodinných firem z několika úhlů

Termín konání semináře: 20. 11. 2018

IQ WORKSHOP: Rodinné firmy jsou jedno z našich nejsilnějších témat. Již roky se soustředíme na specifika rodinných firem, na jejich profesionalizaci, na poradenství a rozvoj. Rodinné firmy chápeme jako jedny z nejstabilnějších a nejdůležitějších firem v našem prostředí. Aktuálně třetina firem řeší přechod na druhou generaci vedení, což je prubířským kamenem moudrosti zakladatele a úrovně firemní kultury samotné firmy.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Zajímavosti spolupráce v multikulturním prostředí

Termín konání semináře: 11. 12. 2018

Oblíbený kurz pro firmy, které mají kulturně smíšené týmy, popř. pro ty, které spolupracují se zahraničními firmami. Obsah se orientuje zejména na třecí plochy, které vznikají díky nedorozumění, a přitom z dobré vůle. Historky, které díky tomu vznikají, se při dobrém zvládnutí mohou v budoucnu stát součástí firemní společné historie.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

KASMY®: kreativní, alternativní myšlení a rozhodování

Termín konání semináře: 13. 12. 2018

Tlak na výkon v nás pomalu, ale jistě ubíjí tvořivé myšlení – časem sklouzneme ke stereotypu v jednání i rozhodování. Kurz je úvodní část do zábavného, ale propracovaného šestidílného programu na otevření mysli a znovunalezení našich původních schopností.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Naši klienti