Otevřené semináře

Zaujalo vás téma semináře, ale nemáte možnost naplnit ve vaší firmě celou kapacitu kurzu? Právě pro vás jsou zde připraveny naše otevřené semináře, které pravidelně pořádáme. Náplň těchto kurzů je totožná s těmi, které jsou tzv. uzavřené. Navíc se na nich setkáte s odborníky z vašeho oboru – bonusem je tudíž i sdílení a předávání zkušeností.
Na otevřených seminářích dodržujeme vždy všechny zásady moderní metodologie, včetně přímé zpětné vazby a individuálního přístupu. Proto v zájmu zachování kvality vzdělávání stanovujeme počet účastníků do cca 12 osob.
Otevřené semináře realizujeme v Brně a Praze.

 Na otevřeném semináři si můžete ověřit naši práci předtím, než nám svěříte větší projekty.

 

Koučink a jeho nácvik: proč, kdy, jak a koho

Termín konání semináře: 24. 04. 2018

Obsah je tvořen hlavními zásadami našeho akreditovaného kurzu, který je založen na osvědčeném postupu BP Coachingu©. Některé zásady jsou provokativní, některé známé – jsou však ověřené 17letými zkušenostmi našich akreditovaných koučů.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Co všechno zahrnuje personalistika?

Termín konání semináře: 25. 04. 2018

I když personalistika v současné době zaujímá ve firmách stále lepší a důstojnější pozici, mnoho lidí si ji zužuje na několik málo personálních úkonů. Tento kurz si klade za cíl ukázat na bohatost personální práce, na její provázanost s manažerskou práci vedoucích pracovníků, s vývojem firmy, s image firmy navenek i dovnitř.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Jak si vyrobit vlastní testy na míru?

Termín konání semináře: 15. 05. 2018

Naučit se vytvořit si vlastní diagnostické metody pro aktuální potřeby firmy je stejně k nezaplacení, jako naučit někoho rybařit, místo toho, abychom jim jenom prodávali jednotlivé ryby. Díky těmto znalostem se účastníci dostanou mnohem hlouběji do personální práce, zejména té oblasti, která se již dotýká psychologie.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Generace Y: výzva pro manažery i personalisty

Termín konání semináře: 23. 05. 2018

O generaci Y se píše stále dokola – v čem se liší, v čem jsou jiní, jak moc jsou jiní a jak je to s nimi těžké. Při diskuzi s personalisty a manažery slýcháváme totéž. „My si snad budeme už brát na pohovory s nimi i klaunské nosy, abychom je zaujali,“ postěžovali si někteří z nich. Abychom to uvedli na pravou míru, vznikl tento kurz.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Přijímací pohovor má bavit uchazeče i personalistu

Termín konání semináře: 12. 06. 2018

Stesky uchazečů, jak jsou personalisté ve svých dotazech průhlední, jak používají stále stejné otázky a jak nedovedou uchazeče přesvědčit o jedinečnosti firmy, kterou zastupují, to vše nás přimělo připravit tento kurz. Účastníci se dozví, jak připravit přijímací pohovor tak, aby prezentovali svou profesionalitu, a ještě z rozhovoru vyzískali skutečná data. A navíc si budou obě strany, uchazeč i personalista, pohovor užívat. V průběhu kurzu zkoušíme nové poznatky s figuranty.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Mentoring a jeho nácvik: proč, kdy jak a koho

Termín konání semináře: 19. 06. 2018

Mentoring bývá často zaměňován za koučink. Praxe však ukázala, že mentoring se hodí pro zcela jiné typy lidí, než jsou ti, u nichž je efektivní koučovací metoda. Kurz vás naučí, jak tyto typy rozlišovat, jak nastavit mentorovací proces a jak volit nejvhodnější metody. Pro modelové situace využíváme motivované figuranty.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Diagnostické metody v personalistice ještě jednou

Termín konání semináře: 14. 08. 2018

Kurz rozvíjí dovednosti, které jsou výhodou v každé personální činnosti – od výběru pracovníků, přes jejich rozvoj, vzdělávání, povyšování či přeřazování na jiné místo, motivaci, individuální hodnocení. Účastníci si odnesou do své praxe další diagnostické metody.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Myšlenkové mapy pro efektivní rozhodování

Termín konání semináře: 21. 08. 2018

Kurz se zaměřuje na rozvoj alternativního myšlení, na hledání netradičních myšlenkových postupů a posílení zodpovědného rozhodování a plánování. Posiluje sebevědomí a sebejistotu v projevu i budování osobního charisma. Rozvíjí dlouhodobou paměť a učí přirozeně registrovat priority.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Jak měřit účinnost vzdělávacího programu?

Termín konání semináře: 11. 09. 2018

Tlak na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců je viditelný ze všech stran – pracovního trhu, stále se rozvíjejících oborů i samotných zaměstnanců. Většina firem na tento požadavek slyší a věnuje vzdělávacím akcím mnoho prostředků. Ne vždy však jsou efektivně využity, ne vždy je program nastaven tak, aby byl co nejvíce ku prospěchu firmě i vzdělávajícím se zaměstnancům. Jak na to, aby se to změnilo, je obsahem našeho kurzu.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Nástroje moderního HR

Termín konání semináře: 18. 09. 2018

HR se orientuje na potřeby trhu mnohem pružněji než jiné oblasti. Je to proto, že je spojnicí mezi potřebami ekonomického trhu a trhu pracovních sil a musí stále monitorovat, co na „lidi zabírá“. Úspěšnost HR oddělení se pozná mnohem rychleji, než v jiných odděleních firmy – buď umí nové pracovníky najít, nebo neumí; buď je zmotivuje, nebo ne; buď zvolí dobrý HR marketing, nebo nikoliv. Provést si takový audit svých nástrojů HR a obohatit je o nové poznatky umožňuje nabízený kurz.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

LinkedIn a sociální sítě ve službách firem

Termín konání semináře: 10. 10. 2018

Sociální sítě získávají v komunikaci s okolním světem a v porovnání s minulostí stále větší převahu. Je to trend, který můžeme nebo nemusíme schvalovat – ale stejně se mu musíme přizpůsobit. Je lepší se s ním sžít a ovládnout jej, než si nechat ujet vlak.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Empowerment – moudrý nástroj stabilizace zaměstnanců

Termín konání semináře: 16. 10. 2018

V dnešní době mají firmy celkem podobné možnosti, co se týká nabízeného platu, používaných technologií a techniky, informovanosti apod. To, v čem se mohou lišit, je způsob, jak dovednou probudit osobní motivátory svých zaměstnanců a skloubit je s tím, co firma může nabídnout. Motivační proces a způsob řízení jsou jednou z mála výhod, kterými mohou firmy konkurovat na trhu práce.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Prekérní body při zavádění změn

Termín konání semináře: 13. 11. 2018

Mnoho osvícených manažerů narazilo při zavádění změn na zajímavou situaci: i když všichni verbálně jejich názory a změnu podporovali, jen malý zlomek jim skutečně pomohl a podporoval je. Naopak – většina lidí podvědomě udělá vše pro to, aby změna proběhla co nejpomaleji nebo s co nejmenším dopadem. Až 70 % zaváděných změn ve firmách nakonec tzv. vyšumí, protože nejsou správně prezentovány.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Specifika rodinných firem z několika úhlů

Termín konání semináře: 20. 11. 2018

IQ WORKSHOP: Rodinné firmy jsou jedno z našich nejsilnějších témat. Již roky se soustředíme na specifika rodinných firem, na jejich profesionalizaci, na poradenství a rozvoj. Rodinné firmy chápeme jako jedny z nejstabilnějších a nejdůležitějších firem v našem prostředí. Aktuálně třetina firem řeší přechod na druhou generaci vedení, což je prubířským kamenem moudrosti zakladatele a úrovně firemní kultury samotné firmy.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Zajímavosti spolupráce v multikulturním prostředí

Termín konání semináře: 11. 12. 2018

Oblíbený kurz pro firmy, které mají kulturně smíšené týmy, popř. pro ty, které spolupracují se zahraničními firmami. Obsah se orientuje zejména na třecí plochy, které vznikají díky nedorozumění, a přitom z dobré vůle. Historky, které díky tomu vznikají, se při dobrém zvládnutí mohou v budoucnu stát součástí firemní společné historie.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

KASMY®: kreativní, alternativní myšlení a rozhodování

Termín konání semináře: 13. 12. 2018

Tlak na výkon v nás pomalu, ale jistě ubíjí tvořivé myšlení – časem sklouzneme ke stereotypu v jednání i rozhodování. Kurz je úvodní část do zábavného, ale propracovaného šestidílného programu na otevření mysli a znovunalezení našich původních schopností.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Naši klienti