Otevřené semináře

Zaujalo vás téma semináře, ale nemáte možnost naplnit ve vaší firmě celou kapacitu kurzu? Právě pro vás jsou zde připraveny naše otevřené semináře, které pravidelně pořádáme. Náplň těchto kurzů je totožná s těmi, které jsou tzv. uzavřené. Navíc se na nich setkáte s odborníky z vašeho oboru – bonusem je tudíž i sdílení a předávání zkušeností.
Na otevřených seminářích dodržujeme vždy všechny zásady moderní metodologie, včetně přímé zpětné vazby a individuálního přístupu. Proto v zájmu zachování kvality vzdělávání stanovujeme počet účastníků do cca 12 osob.
Otevřené semináře realizujeme v Brně a Praze.

 Na otevřeném semináři si můžete ověřit naši práci předtím, než nám svěříte větší projekty.

 

Praktická psychologie pro profesní praxi

Termín konání semináře: 26. 11. 2019 - 26. 11. 2019

Obsah kurzu tvoří psychologický základ, který je v praxi pragmatickou a logickou podporou pro vedení, řízení, rozvíjení, přijímání i koučování zaměstnanců. Jedná se o metodiku Brněnské personalistiky. Nejčastější reakce účastníků na konci kurzu zní: „A proč nás tohle nenaučili už na střední škole? Nenadělal bych tolik chyb.“

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

IQ: Co všechno zahrnuje personalistika?

Termín konání semináře: 27. 11. 2019 - 27. 11. 2019

I když personalistika v současné době zaujímá ve firmách stále lepší a důstojnější pozici, mnoho lidí si ji zužuje na několik málo personálních úkonů. Tento kurz si klade za cíl ukázat na bohatost personální práce, na její provázanost s manažerskou práci vedoucích pracovníků, s vývojem firmy, s image firmy navenek i dovnitř.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Prekérní body při zavádění změn

Termín konání semináře: 18. 12. 2019 - 18. 12. 2019

Mnoho osvícených manažerů narazilo při zavádění změn na zajímavou situaci: i když všichni verbálně jejich názory a změnu podporovali, jen malý zlomek jim skutečně pomohl a podporoval je. Naopak – většina lidí podvědomě udělá vše pro to, aby změna proběhla co nejpomaleji nebo s co nejmenším dopadem. Až 70 % zaváděných změn ve firmách nakonec tzv. vyšumí, protože nejsou správně prezentovány.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Naši klienti