Otevřené semináře

Zaujalo vás téma semináře, ale nemáte možnost naplnit ve vaší firmě celou kapacitu kurzu? Právě pro vás jsou zde připraveny naše otevřené semináře, které pravidelně pořádáme. Náplň těchto kurzů je totožná s těmi, které jsou tzv. uzavřené. Navíc se na nich setkáte s odborníky z vašeho oboru – bonusem je tudíž i sdílení a předávání zkušeností.
Na otevřených seminářích dodržujeme vždy všechny zásady moderní metodologie, včetně přímé zpětné vazby a individuálního přístupu. Proto v zájmu zachování kvality vzdělávání stanovujeme počet účastníků do cca 12 osob.
Otevřené semináře realizujeme v Brně a Praze.

 Na otevřeném semináři si můžete ověřit naši práci předtím, než nám svěříte větší projekty.

 

Specifika rodinných firem z několika úhlů

Termín konání semináře: 20. 11. 2018

IQ WORKSHOP: Rodinné firmy jsou jedno z našich nejsilnějších témat. Již roky se soustředíme na specifika rodinných firem, na jejich profesionalizaci, na poradenství a rozvoj. Rodinné firmy chápeme jako jedny z nejstabilnějších a nejdůležitějších firem v našem prostředí. Aktuálně třetina firem řeší přechod na druhou generaci vedení, což je prubířským kamenem moudrosti zakladatele a úrovně firemní kultury samotné firmy.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Zajímavosti spolupráce v multikulturním prostředí

Termín konání semináře: 11. 12. 2018

Oblíbený kurz pro firmy, které mají kulturně smíšené týmy, popř. pro ty, které spolupracují se zahraničními firmami. Obsah se orientuje zejména na třecí plochy, které vznikají díky nedorozumění, a přitom z dobré vůle. Historky, které díky tomu vznikají, se při dobrém zvládnutí mohou v budoucnu stát součástí firemní společné historie.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

KASMY®: kreativní, alternativní myšlení a rozhodování

Termín konání semináře: 13. 12. 2018

Tlak na výkon v nás pomalu, ale jistě ubíjí tvořivé myšlení – časem sklouzneme ke stereotypu v jednání i rozhodování. Kurz je úvodní část do zábavného, ale propracovaného šestidílného programu na otevření mysli a znovunalezení našich původních schopností.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Naši klienti