Otevřené semináře

Zaujalo vás téma semináře, ale nemáte možnost naplnit ve vaší firmě celou kapacitu kurzu? Právě pro vás jsou zde připraveny naše otevřené semináře, které pravidelně pořádáme. Náplň těchto kurzů je totožná s těmi, které jsou tzv. uzavřené. Navíc se na nich setkáte s odborníky z vašeho oboru – bonusem je tudíž i sdílení a předávání zkušeností.
Na otevřených seminářích dodržujeme vždy všechny zásady moderní metodologie, včetně přímé zpětné vazby a individuálního přístupu. Proto v zájmu zachování kvality vzdělávání stanovujeme počet účastníků do cca 12 osob.
Otevřené semináře realizujeme v Brně a Praze.

 Na otevřeném semináři si můžete ověřit naši práci předtím, než nám svěříte větší projekty.

 

Nástroje moderního HR

Termín konání semináře: 14. 08. 2019 - 14. 08. 2019

HR se orientuje na potřeby trhu mnohem pružněji než jiné oblasti. Je to proto, že je spojnicí mezi potřebami ekonomického trhu a trhu pracovních sil a musí stále monitorovat, co na „lidi zabírá“. Úspěšnost HR oddělení se pozná mnohem rychleji, než v jiných odděleních firmy – buď umí nové pracovníky najít, nebo neumí; buď je zmotivuje, nebo ne; buď zvolí dobrý HR marketing, nebo nikoliv. Provést si takový audit svých nástrojů HR a obohatit je o nové poznatky umožňuje nabízený kurz.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Jak měřit účinnost vzdělávacího programu?

Termín konání semináře: 11. 09. 2019 - 11. 09. 2019

Tlak na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců je viditelný ze všech stran – pracovního trhu, stále se rozvíjejících oborů i samotných zaměstnanců. Většina firem na tento požadavek slyší a věnuje vzdělávacím akcím mnoho prostředků. Ne vždy však jsou efektivně využity, ne vždy je program nastaven tak, aby byl co nejvíce ku prospěchu firmě i vzdělávajícím se zaměstnancům. Jak na to, aby se to změnilo, je obsahem našeho kurzu.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

KASMY®: kreativní a alternativní myšlení a rozhodování

Termín konání semináře: 25. 09. 2019 - 25. 09. 2019

Tlak na výkon v nás pomalu, ale jistě ubíjí tvořivé myšlení – časem sklouzneme ke stereotypu v jednání i rozhodování. Kurz je úvodní část do zábavného, ale propracovaného šestidílného programu na otevření mysli a znovunalezení našich původních schopností.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

IQ: Přijímací pohovor má bavit uchazeče i personalistu

Termín konání semináře: 09. 10. 2019 - 09. 10. 2019

Stesky uchazečů, jak jsou personalisté ve svých dotazech průhlední, jak používají stále stejné otázky a jak nedovedou uchazeče přesvědčit o jedinečnosti firmy, kterou zastupují, to vše nás přimělo připravit tento kurz. Účastníci se dozví, jak připravit přijímací pohovor tak, aby prezentovali svou profesionalitu, a ještě z rozhovoru vyzískali skutečná data. A navíc si budou obě strany, uchazeč i personalista, pohovor užívat. V průběhu kurzu zkoušíme nové poznatky s figuranty.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Empowerment – moudrý nástroj stabilizace zaměstnanců

Termín konání semináře: 23. 10. 2019 - 23. 10. 2019

V dnešní době mají firmy celkem podobné možnosti, co se týká nabízeného platu, používaných technologií a techniky, informovanosti apod. To, v čem se mohou lišit, je způsob, jak dovednou probudit osobní motivátory svých zaměstnanců a skloubit je s tím, co firma může nabídnout. Motivační proces a způsob řízení jsou jednou z mála výhod, kterými mohou firmy konkurovat na trhu práce.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Diagnostické metody v personalistice

Termín konání semináře: 13. 11. 2019 - 13. 11. 2019

Jedná se o oblíbený a informacemi nabitý kurz, ze kterého si účastníci odnesou kromě nových znalostí i několik diagnostických metod, které se naučí prakticky používat. Proces diagnostiky se učíme na přizvaných figurantech.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

IQ: Co všechno zahrnuje personalistika?

Termín konání semináře: 27. 11. 2019 - 27. 11. 2019

I když personalistika v současné době zaujímá ve firmách stále lepší a důstojnější pozici, mnoho lidí si ji zužuje na několik málo personálních úkonů. Tento kurz si klade za cíl ukázat na bohatost personální práce, na její provázanost s manažerskou práci vedoucích pracovníků, s vývojem firmy, s image firmy navenek i dovnitř.

VÍCE INFORMACÍ A ONLINE REGISTRACE

Naši klienti