HR MASTER 2019 - 2020

Zajímavý, informacemi nabitý vzdělávací program. Komplexní a systematický pohled na moderní personální řízení, řízení jako strategický základ pro plnění vize a úspěšný rozvoj organizace. 7 bloků vedených zkušenými lektory a manažery v oblasti řízení lidských zdrojů.


 
Říjen 24.10.
Metody a nástroje výběru zaměstnanců, Interview skills
 • Přijímací pohovor má bavit uchazeče i personalistu
Listopad 14.11.
Kompetenční modely a jejich využití, redesign
 • Široké využití kompetenčního modelu v personální / manažerské praxi
 • Prekérní body při zavádění změn procesů v HR
Listopad 28.11.
Osobnostní kompetence personalisty
 • KASMY® pro personalisty: kreativní a alternativní myšlení a rozhodování
 • Jak rozvíjet zaměstnance: kdy a koho koučovat, mentorovat, koho poslat na WS, školení
Prosinec 12.12.
Personální diagnostika
 • Co a jak testovat v personální práci
 • Diagnostické metody v personalistice pro nepsychology
 • Jak si vyrobit testy na míru?
Leden 23.1.2020
Hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců, jejich síla a slabiny
 • Vedení hodnotícívh pohovorů a jejich význam v motivaci
 • Motivační balíčky a jejich uplatňování
Únor 13.2.2020
Moderní trendy a priority v HR, využití sociálních sítí, aktuální nástroje HR, HR Marketing a jeho trendy

S Ing. Veronikou Lencovou, MBA (LinkedIn specialistka, lektorka, konzultantka), lektorka zaměřená na sociální sítě, LI, HR marketing

 • Na co zapomínáme v personalistice?
 • LinkedIN a sociální sítě ve službách HR
 • Generace Y: výzva pro manažery, personalisty i naše myšlení
Co Vám program přinese
 • Na co v HR nezapomínat, jaký můžete očekávat další vývoj a rozvoj v HR
 • Jaké jsou Vaše kompetence, jak s nimi dále pracovat
 • Vystoupíte ze své komfortní zóny, a naučíte se dělat a pohlížet na situace a lidi jinak
 • Poznáte, jak se úspěšně přizpůsobovat požadavkům nové generace pracovníků
 • Jak nastartovat lidi ke změnám a překonat jejich obavy a případný odpor hned na začátku
 • Využití mentorování a koučování v praxi, jejich rozdíly, přínosy pro každodenní pracovní i soukromou komunikaci
 • Aktuální trendy a využití sociálních sítí pro práci v HR
 • Jak pracovat s hodnocením svých lidí tak, abyste využili toho, že důraz na silné stránky výkonu vede podle posledních studií ke 36% zlepšení ve výkonu, jak na motivaci a její využití
 • Jak připravit a vést zajímavé a přínosné pracovní pohovory, které budou směřovat k danému cíli
 • Motivační balíčky a jejich uplatňování
 • Jak si vyrobit testy na míru?

Jak pracujeme
 • Teoretickou i praktickou část vedenou lektoři a manažeři s úzkým propojením na praxi
 • Prezenční forma, vždy jeden den v měsíci
 • Řešení konkrétních případových studií, modelové situace, praktický nácvik Komu je program určen
 • Všem, pro které je důležitá práce s lidmi
 • HR manažerům
 • HR specialistům
 • Samostatným personalistům

Cena celého akreditovaného kurzu: 49 700,- Kč bez DPH.

Zájemcům nabízíme i možnost absolvování pouze některých vybraných modulů.
Vše začíná u nás, nebojme se vystoupit ze své komfortní zóny, buďme akční, odhodlaní! Jen tak se nám podaří najít ty správné lidi a společně pracovat v prosperující firmě plné spokojených zaměstnanců.

Pokud absolvujete celý běh HR Master 2019/2020 nabízíme vám, v případě vašeho zájmu a za zvýhodněných podmínek, účast na semináři na téma
Manažerská psychologie pro praxi zajímavě a s nadhledem

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE:

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.  Mnoho z našich zkušeností jsme zachytili v našich publikacích.

Naši klienti