Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců efektivně a odborně

Termín konání semináře: 17. 03. 2022 - 17. 03. 2022

Komu je seminář určen:

 • manažerům na všech úrovních řízení
 • personálním manažerům a personalistům
 • ředitelům a majitelům firem

Co Vám seminář přinese:

 • Získáte přehled o nejčastěji používaných vzdělávacích metodách.
 • Seznámíte se s typy a možnostmi měření vzdělávání a naučíte se je používat v praxi.
 • Odstranění co nejvyšší míry subjektivity hodnocení výsledků vzdělávacích procesů.
 • Praktické osvojení postupů měření vzdělávacích metod.
 • Dovednost sestavit kompetenční model jako jeden z klíčových nástrojů.
 • Uvědomění si komplexnosti vzdělávání a jeho měření. 

Jak pracujeme:


 • interaktivně technikou "Learning by Doing" a videoprezentací.
 • přizpůsobujeme obsah kurzu úrovni účastníků.
 • lektor poskytuje průběžně zpětnou vazbu.
 • odpovídáme na otázky z každodenní praxe.

Obsah semináře:

 • Nestačí jen vzdělávat.
 • Jak správně investovat do rozvojového procesu.
 • Identifikace vstupních zdrojů do procesu vzdělávání.
 • Jednotlivé úseky vzdělávacích procesů.
 • Metriky efektivity vzdělávání.
 • Výstupní zdroje a možnosti částečných i celkových měření evaluace.
 • Definice kritických bodů vzdělávacího procesu.
 • Případy z českého i mezinárodního prostředí.

Lektor:

Mgr. Dagmar Hamalová
Odborník v oblasti rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání

Detaily semináře:

Datum konání:17. 03. 2022 - 17. 03. 2022
Místo konání:Seminární místnost v prostorách Brněnské personalistiky
Časová náročnost:9:00 - 15:00 s obědovou pauzou
Cena semináře:3200,- Kč/účatník bez DPH, včetně občerstvení
Po dohodě je možné kterýkoli z našich otevřených seminářů uskutečnit v jiném termínu jako uzavřený – pouze pro skupinu zaměstnanců Vaší společnosti.

Chcete se zúčastnit? Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.

Naši klienti