Home office: mýty, polopravdy, pravdy a doporučení

Termín konání semináře: 31. 05. 2022 - 31. 05. 2022

Komu je seminář určen:

 • Cíleně pro pracovníky na manažerských i běžných pozicích - střídáme pohled jedné i druhé strany a učíme, jak si navzájem „jít na ruku“, pro jednotlivce i týmy.

Co Vám seminář přinese:

  
 • Pochopení hranic manažera, jednotlivců a týmů při práci na home office.
 • Seznámení se s mýty, které o home office kolují.
 • Reálný pohled na téma a odbourání zásadních chyb, které na home office lidé dělají.
 • Podněty a rady pro změny v přístupu manažerské a týmové práce.
 • Nový systém práce na home office.

Jak pracujeme:


 • Cvičení a modelové situace
 • Diskuze v průběhu i na konci kurzu (virtuální)
 • Sem tam soutěž o něco zajímavého
 • Řešení vašich příkladů z praxe
 • Předávání informací
 • Vzájemné podněty účastníků

Obsah semináře:

 • Fenomén „home office“ v poklidu a v krizi: seznámení s novými daty z výzkumu o home office v našich zemích.
 • Home office a sociální hledisko: Co se děje na home office se sociálními, socializačními a osobnostními kompetencemi.
 • Home office a profesní hledisko: Co dělá home office s profesní kariérou, s profesním rozvojem a motivací k němu.
 • Home office a firemní hledisko: Co se děje s firemní kulturou, s firemními hodnotami a komunikačními styly.
 • Home office a právní hledisko: Jak se na home office dívá zákon?

Lektor:


Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.
Prakticky zaměřený psycholog s ekonomickým vzděláním a podnikatelskou praxí


Detaily semináře:

Datum konání:31. 05. 2022 - 31. 05. 2022
Místo konání:Seminární místnost v prostorách Brněnské personalistiky
Časová náročnost:9:00 - 17:00
Cena semináře:4500,- Kč bez DPH
 • Cena zahrnuje přípravu lektora, zajištění materiálů pro kurz, zpětnou vazbu v případě potřeby, individuální odpovědi na konkrétní otázky na konci kurzu.

Chcete se zúčastnit? Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.

Naši klienti