Nabídka vzdělávání pro zaměstnance územní samosprávy

Co tvoří celkový dojem úřadu a jak ho může úředník svým chováním a přístupem ovlivnit?

Cyklus tří vzdělávacích seminářů, které je možné absolvovat i jednotlivě a to:
  •   Image úřadu
  •   Efektivní komunikace
  •   Zvládání obtížných situacích
Každý úřad je jiný, má svůj etický kodex, pracovní řád či organizaci vnitřních procesů, jsme připraveni na toto vše reagovat obsahem seminářů a připravit pro Vás nabídku na míru.

Semináře jsou naplánovány na rok 2021, termín bude určen po dohodě s konkrétními zájemci.
Délka semináře je 6 vyučovacích hodin po 45minutách v jednom pracovním dni.

Naši klienti