Diagnostics methods for recruiters

Termín konání semináře: 03. 03. 2020 - 03. 03. 2020

Komu je seminář určen:

 • Všem, kteří se zabývají personální práci a chtějí se rozhodovat na základě objektivních a logických informací.  Vstupní úroveň poznatků nepočítá s psychologickým vzděláním účastníků.

Co Vám seminář přinese:

 •          Seznámíte se s řadou diagnostických metod, naučíte se je efektivně zadávat, zpracovávat a vyhodnotit do praktických závěrů.
 •          Získáte časově nenáročné techniky pro diagnostiku schopností a vlastností.
 •          Osvojíte si testy a dotazníky k diagnostice předpokladů na konkrétní pracovní pozice.
 •          Naučíte se vytvořit takzvaný ideální profil uchazeče.
 •          Vyhodnotíte si výsledky a odbouráte pod odborným vedením případné chyby při této činnosti.

Jak pracujeme:

Tak, aby vás to bavilo co nejvíce:
 • hodně cvičení,
 • častá diskuze,
 • sem tam soutěž o něco zajímavého,
 • řešení vašich příkladů z praxe,
 • něco teorie (ta občas také musí být),
 • vzájemné podněty účastníků.

Obsah semináře:

 • Shrnutí moderních informací o diagnostických metodách. Rozdíly mezi personální a psychologickou diagnostikou. Modelové situace.
 • Hlavní body diagnostického procesu, jejich úskalí a rady pro profesionální zvládnutí. Příklady z praxe a jejich řešení.
 • Práce s dotazníky, práce s testy a projektivními metodami. Jejich výhody a nevýhody, rady pro používání v praxi.
 • Práce se 3 – 4 diagnostickými metodami. Seznámení se s průběhem snímání metod: zadávání, podávání instrukcí, sledování výkonu, zápis informací, interpretace výsledků a jejich prezentace.  Práce s figuranty, vyzkoušeni si nové situace. Získání sebevědomí při zadávání testů.
 • Rady, jak zajistit standardizaci a objektivitu. Nejčastější chyby, jak jim předcházet. Příklady z praxe.

Lektor:

Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.
Prakticky zaměřený psycholog s ekonomickým vzděláním a podnikatelskou praxí

Mgr. Dagmar Hamalová
Odborník v oblasti rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání

Detaily semináře:

Datum konání:03. 03. 2020 - 03. 03. 2020
Místo konání:Seminární místnost Brněnské personalistiky
Časová náročnost:9:00 - 16:00 s obědovou pauzou
Cena semináře:4500,- Kč bez DPH, včetně občerstvení
Po dohodě je možné kterýkoli z našich otevřených seminářů uskutečnit jako uzavřený a případně i v anglickém jazyce (tedy pouze pro skupinu zaměstnanců Vaší společnosti).

Chcete se zúčastnit? Napište nám

Pux.GDPR.Form.Default.en-GB

Our clients