Specifika rodinných firem z několika úhlů

Termín konání semináře: 20. 11. 2018

Komu je seminář určen:

 • Manažerům a personalistům rodinných firem, majitelům firem, jejich nástupcům.

Co Vám seminář přinese:

Jak pracujeme:

Tak, aby vás to bavilo co nejvíce:
 • hodně cvičení,
 • častá diskuze,
 • sem tam soutěž o něco zajímavého,
 • řešení vašich příkladů z praxe,
 • něco teorie (ta občas také musí být),
 • vzájemné podněty účastníků.

Obsah semináře:

Pozn.: V tomto roce plánujeme vydání knihy o rodinných firmách v českém prostředí.  Vycházíme v ní z informací, získaných několikaletým výzkumem v rodinných firmách.
 • Specifika rodinných firem v oblasti řízení, vedení, rozhodování, zavádění změn, firemní komunikace, firemní kultury. Porovnání těchto bodů s korporátními firmami, popř. s malými a středními firmami (ne-rodinnými). Definice motivátorů a demotivátorů pro zaměstnance a potencionální nové pracovníky.
 • Pohled na rodinnou firmu zvenčí. Jak tento fenomén rozhoduje o vnímání firmy okolím. Co lze posílit nebo oslabit HR marketingem, popř. firemním marketingem.
 • Jak pracuje rodinná firma s procesy: analýza a zpětná vazba.
 • Jak pracuje rodinná firma s HR oblastí: analýza a zpětná vazba.
 • Motivační a hodnotící systémy v rodinných firmách, jejich silné a slabé stránky.
 • Možnosti přechodu na druhou podnikatelskou generaci. Pravidla, poznatky, možnosti, zavedení změny do praxe. Praktický dopad na firmy.
 • Úspěšné i méně úspěšné příklady z praxe. Jejich řešení a oslabení negativního dopadu.

Lektor:

Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.
Prakticky zaměřený psycholog s ekonomickým vzděláním a podnikatelskou praxí

Detaily semináře:

Datum konání:20. 11. 2018
Místo konání:Seminární místnost Brněnské personalistiky
Časová náročnost:9:00 - 13:00
Cena semináře:3900,- Kč bez DPH, včetně občerstvení

Chcete se zúčastnit? Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.

Naši klienti