IQ: Přijímací pohovor má bavit uchazeče i personalistu

Termín konání semináře: 09. 10. 2019 - 09. 10. 2019

Komu je seminář určen:

 • Všem, kteří se ve firmě zabývají přijímáním nových pracovníků a chtějí tuto činnost zvládat na profesionální úrovni, přitom bez velkých nároků na finance či čas.

Co Vám seminář přinese:

 •          Získáte ukázky vhodných a neotřelých otázek i radu lektora, jak se vyhnout těm otřepaným, které nemají žádnou vypovídající hodnotu
 •          Workshop je plný ukázkových a modelových případů, na kterých si nové informace ihned vyzkoušíte

Jak pracujeme:

Tak, aby vás to bavilo co nejvíce:
 • hodně cvičení,
 • častá diskuze,
 • sem tam soutěž o něco zajímavého,
 • řešení vašich příkladů z praxe,
 • něco teorie (ta občas také musí být),
 • vzájemné podněty účastníků.

Obsah semináře:

 • Pravidla pro efektivně zvládnutý přijímací pohovor; analýza vlastního stylu podle těchto pravidel.
 • Jednotlivé bloky přijímacího pohovoru, slabá místa a nejčastější chyby. Zpětná vazba lektora, rady pro zlepšení.
 • Metody, vhodné pro pohovor a jejich nácvik: verbální složka (vhodná/nevhodná slova, efektivní otázky), neverbální komunikace, pozorování, škálování, využití kompetenčního modelu, dotazník, modelové situace, cvičné příklady, možnost personální diagnostiky.
 • Jak evidovat výsledky a jak je správně interpretovat.
 • Jak prezentovat výsledky zadavateli – kolegům a budoucímu nadřízenému.

Lektor:

Mgr. Dagmar Hamalová
Její silnou stránkou je propojení empatického přístupu a ekonomického pohledu na personalistiku

Detaily semináře:

Datum konání:09. 10. 2019 - 09. 10. 2019
Místo konání:Seminární místnost Brněnské personalistiky
Časová náročnost:9:00 - 16:00 s obědovou pauzou
Cena semináře:4500,- Kč bez DPH, včetně občerstvení

Chcete se zúčastnit? Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.

Naši klienti