Jak měřit účinnost vzdělávacího programu?

Termín konání semináře: 11. 09. 2018

Komu je seminář určen:

  • Všem, kteří mají ve firmě na starosti ekonomickou oblast, oblast vzdělávání apod.

Co Vám seminář přinese:

Jak pracujeme:

Tak, aby vás to bavilo co nejvíce:
  • hodně cvičení,
  • častá diskuze,
  • sem tam soutěž o něco zajímavého,
  • řešení vašich příkladů z praxe,
  • něco teorie (ta občas také musí být),
  • vzájemné podněty účastníků.

Obsah semináře:

Pozn.: Na toto téma jsme vydali publikaci, která rozpracovává naše dvacetileté zkušenosti z této oblasti.
  • Analýza aktuální situace ve firmě účastníků. Definování slabých míst za pomoci lektora, zpětná vazba a poradenství ke změně.
  • Popis procesu vzdělávacího programu: rozsah vstupních informací, stanovení cílů a jejich kontroly, stanovení měřítek efektivity, proces vzdělávání včetně volby metod, organizace procesů, vyhodnocení procesů. Příklady z praxe.
  • Kritická místa v rozvojových programech, nejčastější chyby. Modelové situace z praxe, jejich řešení a předcházení.

Lektor:

Mgr. Dagmar Hamalová
Její silnou stránkou je propojení empatického přístupu a ekonomického pohledu na personalistiku

Detaily semináře:

Datum konání:11. 09. 2018
Místo konání:Seminární místnost Brněnské personalistiky
Časová náročnost:9:00 - 16:00 s obědovou pauzou
Cena semináře:4500,- Kč bez DPH, včetně občerstvení

Chcete se zúčastnit? Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.

Naši klienti