Diagnostické metody v personalistice

Termín konání semináře: 13. 11. 2019 - 13. 11. 2019

Komu je seminář určen:

 • Všem, kteří se zabývají výběrem či rozvojem zaměstnanců a omezuje je nedostatek psychologických dovedností a znalostí.

Co Vám seminář přinese:

 • Seznámíte se s řadou diagnostických metod, naučíte se je efektivně zadávat, zpracovávat a vyhodnotit do praktických závěrů.
 • Získáte časově nenáročné techniky pro diagnostiku schopností a vlastností.
 • Osvojíte si testy a dotazníky k diagnostice předpokladů na konkrétní pracovní pozice.
 • Naučíte se vytvořit takzvaný ideální profil uchazeče.
 • Vyhodnotíte si výsledky a odbouráte  pod odborným vedením případné chyby při této činnosti.

Jak pracujeme:

Tak, aby vás to bavilo co nejvíce:
 • hodně cvičení,
 • častá diskuze,
 • sem tam soutěž o něco zajímavého,
 • řešení vašich příkladů z praxe,
 • něco teorie (ta občas také musí být),
 • vzájemné podněty účastníků.

Obsah semináře:

 • Klasifikace metod podle toho, zda měří znalosti, dovednosti, osobnostní či sociální charakteristiky. Rozdíl mezi personální a psychologickou diagnostikou.
 • Jak rozpoznat personální diagnostickou metodu a pseudometodu.
 • Kritéria, podle kterých vybírat konkrétní diagnostickou metodu. Co vše je nutno z diagnostického procesu získat, jak získané informace zaznamenat do budoucna pro sebe i nadřízeného testované osoby.
 • Situace, kdy lze využít diagnostické metody (nejedná se pouze o výběr pracovníků).
 • Konkrétní diagnostické metody (zpravidla 4 – 5 metod), jejich zadávání, vyhodnocení, interpretace. Nejčastější chyby při personální diagnostice.
 • Dodržení standardizace a objektivity při diagnostikování.

Lektor:

Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.
Prakticky zaměřený psycholog s ekonomickým vzděláním a podnikatelskou praxí.
Autorka knihy Diagnostické metody v personalistice

Detaily semináře:

Datum konání:13. 11. 2019 - 13. 11. 2019
Místo konání:Seminární místnost Brněnské personalistiky
Časová náročnost:09:00 - 16:00 s obědovou pauzou
Cena semináře:4500,- Kč bez DPH včetně občerstvení

Chcete se zúčastnit? Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.

Naši klienti