Připravujeme!!

Zajímavá témata se dají zpracovat a prezentovat nejen při osobních setkáních a školeních, ale v dnešní době při využití moderních technologií především také formou různých on-line aktivit, e-learningových kurzů. Nabídneme témata jako Home office, Psychohygiena, Řízení a motivace týmu při práci z domu, Stresové a zátěžové situace a další.
Kurzy budou interaktivní, budou se řešit různé úlohy, případové studie, lektor bude komunikovat s účastníky, zašleme podklady. 

Kontaktujte nás

+420 542 213 076 bp@bp.cz Kontaktní formulář

Naši klienti